Éves archívum: 1984

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának második, „szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett körlevele

Könyv: Kettős elnyomásban 17. dokumentum 1984 május. Tisztelt Szülök, Pedagógusok és Iskolabarátok! Ez év február elején levélben fordultunk Önökhöz a szlovákiai magyar iskolák sorsát fenyegető veszély miatt. Amint tudják, a Szlovák Kormány az elmúlt évben egy olyan új iskolaügyi törvényjavaslatot dolgozott ki, amely lehetővé tette volna, hogy a nemzetiségi kisebbségek …

Bővebben »

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának második “szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett körlevele

Tisztelt Szülők, Pedagógusok és Iskolabarátok! Ez év február elején levélben fordultunk Önökhöz a szlovákiai magyar iskolák sorsát fenyegető veszély miatt. Amint tudják, a Szlovák Kormány az elmúlt évben egy olyan új iskolaügyi törvényjavaslatot dolgozott ki, amely lehetővé tette volna, hogy a nemzetiségi kisebbségek iskoláiban csaknem teljesen felszámolják az anyanyelven folyó …

Bővebben »

Második beszámoló a szlovákiai magyar kisebbség fellépéséről az oktatásügyi törvényjavaslat ellen

Elhangzott a Szabad Európa Rádióban 1984. április 8-án A csehszlovákiai magyar kisebbség közvéleményét az elmúlt fél évben, de legfőképpen ez év (1984) februárjában és márciusában a készülő új iskolatörvény izgatta. Amint a korábbi híradásokból ismeretes, a szlovák kormány olyan törvényjavaslatot dolgozott ki, amely az oktatás nyelvéről szóló cikkelyben lehetőséget teremtett …

Bővebben »

Első beszámoló a szlovákiai magyar kisebbség fellépéséről az oktatásügyi törvényjavaslat ellen

Elhangzott a Szabad Európa Rádióban 1984. március 22-én A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának dokumentumai, valamint Duray Miklós ellen a múlt évben elkezdett, majd felfüggesztett bírósági eljárás alapján ismeretes, hogy 1978-tól folyamatosan és fokozottan szerepel a csehszlovák hivatalos politika napirendjén a szlovákiai magyar iskolák részleges, majd pedig teljes felszámolására irányuló …

Bővebben »

Első beszámoló a szlovákiai magyar kisebbség fellépéséről az oktatásügyi törvényjavaslat ellen

Könyv: Kettős elnyomásban 14. dokumentum 1984. március 18 A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának dokumentumai, valamint Duray Miklós ellen a múlt évben elkezdett, majd felfüggesztett bírósági eljárás alapján ismeretes, hogy 1978-tól folyamatosan és fokozottan szerepel a csehszlovák hivatalos politika napirendjén a szlovákiai magyar iskolák részleges, majd pedig teljes felszámolására irányuló …

Bővebben »

Duray Miklós tiltakozó levele Gustav Husákhoz és Szlovákia kormányához

Duray Miklós tiltakozó levele Gustav Husak csehszlovák államelnökhöz és a Szlovák Szocialista Köztársaság kormányáhozTisztelt Elnök Úr!Tisztelt Törvényhozó Testület!Tisztelt Kormány! Olyan ügyben fordulok Önhöz és Önökhöz, melyben az elmúlt öt esztendő folyamán a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága által kénytelenek voltunk több ízben is állást foglalni. A szlovákiai magyar iskolák, illetve …

Bővebben »

Duray Miklós tiltakozó levele a törvényjavaslat ellen

Könyv: Kettős elnyomásban 13. dokumentum 1984. február 1984A Csehszlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja ezúton ajánlja az Ön és minden ismerőse figyelmébe dr. Duray Miklósnak a készülő új iskolatörvény kapcsán országunk vezetőihez intézett állásfoglalását Mint ismeretes, dr. Duray Miklóst 1983. februárjában a szlovákiai magyar kisebbség védelmében kifejtett tevékenységéért bíróság elé állították. …

Bővebben »

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának “szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett első körlevele

(Könyv: Kettős elnyomásban) 11. dokumentum – 1984. február 10 A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának “szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett első körlevele Szülők, pedagógusok, iskolabarátok! A Szlovák Szocialista Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma új iskolatörvény tervezetét dolgozta ki, melyet a közeljövőben, értesüléseink szerint 1984. márciusában fog tárgyalni a Szlovák Nemzeti Tanács. A …

Bővebben »

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának körlevele

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának “szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett körlevele (A szlovákiai magyar iskolák védelmében, 1984. február 10.) Szülők, pedagógusok, iskolabarátok!A Szlovák Szocialista Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma új iskolatörvény tervezetét dolgozta ki, melyet a közeljövőben, értesüléseink szerint 1984 márciusában fog tárgyalni a Szlovák Nemzeti Tanács. A törvénytervezet egyik szakasza …

Bővebben »

Levél Csehszlovákia politikai életének vezető személyiségeihez az Iskolaügyi törvényjavaslat ügyében

Könyv: Kettős elynomásban 12. dokumentum 1984. február Nyilván ismeretes Önök előtt, hogy az új iskolaügyi törvényjavaslat Szlovákiára vonatkozó részében olyan cikkely kerül a Szlovák Nemzeti Tanács elé jóváhagyásra (az oktatási nyelvről szóló 32. cikkely), amely hátrányos a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban éló nemzetiségek számára. Ezért kötelességünknek érezzük felhívni a figyelmüket a …

Bővebben »