A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának „szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett első körlevele

(Könyv: Kettős elnyomásban)
11. dokumentum – 1984. február 10
A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának „szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett első körlevele
Szülők, pedagógusok, iskolabarátok!
A Szlovák Szocialista Köztársaság Iskolaügyi Minisztériuma új iskolatörvény tervezetét dolgozta ki, melyet a közeljövőben, értesüléseink szerint 1984. márciusában fog tárgyalni a Szlovák Nemzeti Tanács. A törvénytervezet egyik szakasza a magyar tanítási nyelvű iskolák jövőjét illeti. A magyar iskolákat – a kerületi Nemzeti Tanács’ vagy a szülők kérésére – oly módon alakítanák át, hogy csupán a magyar nyelvet oktatnák magyarul, ami gyakorlatilag a magyar tanítási nyelv felszámolását jelentené.

A minisztérium szerint azért kell kiszorítani az oktatásból a magyar nyelvet, hogy a tanulók jobban elsajátítsák a szlovákot, s ezáltal nagyobb legyen az esélyük a továbbtanulásra a szakmunkásképző intézetekben és középiskolákban, illetve a főiskolákon és egyetemeken. Ez az indoklás azonban nem kielégítő és félrevezető.

  1. Semmibeveszi a szlovák szakos tanárok erőfeszítéseit, a magyar iskolákban folyó szlovák nyelvoktatás eredményeit.
  2. Az a szülő, aki gyermekét magyar iskolába iratfa, vállalja az evvel járó esetleges hátrányokat. Aki pedig úgy véli, hogy jobban szolgálja a gyermek érdekét, hogy szlovák iskolába járatja, annak megvan rá minden lehetősége a jelenlegi iskolarendszerben is.
  3. A magyar iskolákban végző tanulók továbbtanulási esélyeit nem a magyar iskolák felszámolásával, hanem a magyar tanítási nyelvű szakmunkásképző intézetek és középiskolák, illetve a magyar nyelvű felsőoktatás lehetőségeinek bővítésével kell javítani.

A Csehszlovák Szocialista Köztársaság 144/19682 sz. alkotmánytörvényének 3. szakasza kimondja, hogy a nemzetiségeknek biztosítani kell „a saját nyelvükön való művelődés jogát”. Ennélfogva az olyan „magyar” iskolák felállítása, melyekben szlovákul folynék az oktatás, ellentétes az alkotmány szellemével és betűjével is. Ezen mit sem változtat, ha a nemzetiségi nyelven folyó oktatás visszaszorítását a kerületi nemzeti tanácsok’ vagy az érdekelt szülők kezdeményezik. Alkotmányellenes ilyen felelősséget ruházni a nemzeti tanácsokra.° S ilyen intézkedésért, mely az alkotmányos rend megváltoztatásával egyértelmű, még kevésbé vállalhatnak felelősséget a szülők. Nekik el kell gondolkodniuk azon is, hogy nemcsak az ő gyermekeikről van szó, hanem a következő nemzedékekről is, akiket aligha fognak megkérdezni.

Ezért kérünk mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten – törvényadta jogaival élve – tiltakozzék a magyar iskolák megszüntetésére irányuló kísérletek ellen.

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja

Megszakítás