A New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítvány Duray Miklós bebörtönzéséről (angol-magyar)

A New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítvány a letartóztatás híréről angol és magyar nyelvű sajtótájékoztatóban értesítette a nyugati világlapokat és hírügynökségeket, valamint a nyugati magyar sajtószerveket.

New York, 1984. május 20.

NEW YORK. May 20. – MIKLÓS DURAY. a 39 year old advocate of Hungarian minority rights in Czechoslovakia was rrested on May 10 on political charges according to telephone calls received from Bratislava sources by the New York based Hungarian Human Rights Foundation and confirmed by usually reliable dissident sources in Budapest, According to the reports, together with Duray eight other Hungarian intellectuals have been repeatedly summoned for police interrogations during the past ten days.

Duray was cherged in Bratislava under Sections 112 and 119 of the criminal code with „activities contrary to the interests of the state” and „distribution of inciting material”, laws which are usually applied against political dissidents. If found guilty, he will be subject to imprisonment of three years and six months, respectively.

During the past three months Duray led an unprecedented and successful protest campaign, with petitions signed by some  ten thousand citizens, against passage of a law which could have resulted in ihe elimination of the minority language schools and classes serving Czechoslovakia’s one million Hungarian inhabitants.

Since 1978, Miklós Duray, a geologist writer authored a number of studies, smuggled out of the country and published in Paris and New York, documenting official measures which deprive Hungarians of human rights in present day Czechoslovakia. He was imprisoned for his writings on November 10, 1982 and was released on February 24, 1983 only as a result of a vigorous international campaign in Europe and the United States. Among those who publicly demanded that the Czechoslovak government fulfill the provisions of the Helsinki Final Act in its treatment of Duray and the Hungarian minority were several U.S. government and congressional figures and the writers Irving Howe, Susan Sontag and Kurt Vonnegut.

(Hungarian Human Rights Foundation)

* * *

Duray Miklóst ismét bebörtönözték Pozsonyban

A New York-i Hungarian Human Rights Foundation pozsonyi és budapesti forrásainak értesítései szerint május 10-én ismét bebörtönözték Duray Miklós 39 éves geológust, írót, a mintegy egy milliónyi csehszlovákiai magyar jogainak bátor szószólóját. Vele együtt a rendőrség ismét állandó kihallgatásokkal és megfigyeléssel kezdett zaklatni nyolc pozsonyi magyar értelmiségit.

Durayt „izgató anyagok terjesztésével” és „az állam érdekeit sértő tevékenységgel” vádolják. Duray Miklós egyik vezetője volt annak a példátlan és sikeres megmozdulásnak, amely az elmúlt három hónap alatt mintegy tízezer magyar tiltakozásának eredményeképpen elérte, hogy a kormány visszavonjon egy törvényjavaslatot, ami a még meglévő magyar iskolák jövőjét veszélyeztette volna Csehszlovákiában.

Durayt 1982. november 10-én tartóztattak le először, azokért a külföldre juttatott írásaiért, amelyekben a csehszlovákiai magyar kisebbség jelenkori jogfosztott helyzetét dokumentálja. New Yorkban Püski Sándor kiadásában jelent meg Duray Kutyaszorító című könyve Csoóri Sándor budapesti költő előszavával. Az előszó bátor őszinteségéért Csoórit közlési és utazási jogait korlátozó intézkedésekkel szankcionálta a magyarországi kormány. Duray Miklós bebörtttnzése ellen nagyméretű nemzetközi tiltakozó mozgalom emelt szót Európában és az Egyesült Államokban. A tiltakozók közt kormánytisztviselők, tudósok, politikusok és írók is követelték, hogy Csehszlovákia tartsa be a rá is érvényes Helsinki Egyezmény emberi jogi intézkedéseit. Durayt 1983. február 24-én engedték ki a börtönből, tárgyalását felfüggesztve.

Duray Miklós jelenlegi bebortönzése is annak a politikai programnak a része, amellyel a csehszlovákiai kommunista kormányzat a magyar kisebbséget emberi és nemzeti kulturális jogaitól egyre fokozottabb mértekben fosztja meg.

Hungarian Human Rights Foundation / CHRR
P. 0. Box „J”, Gracie Station
New York. New York 10028
TeL: (212) 289 5488

Megszakítás