A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának második „szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett körlevele

Tisztelt Szülők, Pedagógusok és Iskolabarátok!

Ez év február elején levélben fordultunk Önökhöz a szlovákiai magyar iskolák sorsát fenyegető veszély miatt. Amint tudják, a Szlovák Kormány az elmúlt évben egy olyan új iskolaügyi törvényjavaslatot dolgozott ki, amely lehetővé tette volna, hogy a nemzetiségi kisebbségek iskoláiban csaknem teljesen felszámolják az anyanyelven folyó oktatást. Most arról szeretnénk Önöket értesíteni, hogy mi történt a levelünk szétküldése óta.

Februárban és márciusban nagyméretű tiltakozási hullám indult a törvényjavaslat vonatkozó bekezdései ellen. Több mint tízezer csehszlovákiai magyar irt levelet az államhatalmi és pártszerveknek a magyar iskolák védelmére. Az 1945 óta eltelt csaknem negyven év alatt példa nélküli a csehszlovákiai magyarok ilyen egységes, tömeges és határozott állásfoglalása a kisebbségi és alapvető emberi jogok védelmében.

A napi sajtóból is értesülhettünk arról, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács április 2-i ülésén elfogadott iskolaügyi törvény nem tartalmazza a javaslatnak a tiltakozást kiváltó részét. A tiltakozás tehát nem volt hiábavaló.

Megnyugvással tölt el bennünket, hogy a Szlovák Kormány józan belátással visszavonta a törvényjavaslatnak azt a részét, amely korlátozta volna a nemzeti kisebbségeket alapvető emberi jogaik gyakorlásában.

Azonban korántsem megnyugtató az iskolaügyi miniszter március 24-én tartott sajtóértekezletén elhangzott kijelentése. Eszerint a törvényjavaslatból kihagyott két bekezdést miniszteri rendeletek útján fogják valóra váltani. Hasonlóan nyugtalanítónak tartjuk a miniszternek a magyar iskolák színvonalát és a magyar pedagógusok szakmai felkészültségét elmarasztaló kijelentéseit (Učitežské Noviny március 15, Pravda, Új Szó április 3). Nem azt vitatjuk, hogy van-e ok a bírálatra – ámbár a magyar iskolák nehézségei a magyar kisebbség iskoláival szemben érvényesített hátrányos megkülönböztetésből adódnak – hanem attól tartunk, hogy az alkotmány és a törvény által biztosított jogainkat hivatali intézkedésekkel fogják korlátozni.

Reméljük, hogy a józanság, amellyel a kormány az iskolaügyi törvényjavaslatnak a nemzetiségi alkotmány törvény elveivel ellenkező fejezetét visszavonta, a jövőben is gátat vet a magyar iskolák elsorvasztására irányuló törekvéseknek. Valódi segítőkészségét bizonyítana, ha kibővítené a magyar iskolák hálózatát és biztosítaná, hogy a magyar iskoláink anyagi lehetőségeikben is a kor színvonalára emelkedjenek az oktatás hatékonysága mellett.

1984. május

A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja

Megszakítás