Beadvány a nyitrai magyar főiskolások rendőri zaklatásai ügyében

(Könyv: Kettős elnyomásban)
21. dokumentum – 1987. február 11.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága a Szlovák Szocialista Köztársaság Főügyészének
ul. Československej armády 8, 812 85 Pozsony

Tisztelt Főügyész Úr!
Hiteles értesüléseink szerint az elmúlt hónapokban a nyitrai állambiztonsági szervek mind gyakrabban és törvényes ok nélkül zaklatják a Pedagógiai Kar és a Mezőgazdasági Főiskola magyar hallgatóit.

Nincs szándékunkban vitatni a biztonsági szerveknek azokat az intézkedéseit, amelyek összhangban állnak az ország érvényes törvényeivel (pl. a Nemzetbiztonsági Testületről szóló 40/1974-es törvény 19. cikkelyével, vagy a perrendtartásnak a tanúkihallgatásokra vonatkozó cikkelyeivel stb.), azonban fel kell hívnunk a figyelmet, hogy az általunk megállapított esetekben a rendőri beavatkozásra minden alkalommal az érintettek magyar nemzetisége és a törvényekkel nem ellenkező társadalmi elkötelezettsége miatt került sor. A biztonsági szervek kivétel nélkül megsértették a hivatali jogkörüket szabályozó törvényes előírásokat is. A rendőrség által zaklatott személyek tanúsága szerint az állambiztonsági szervek nem kézbesítették ki a felvilágosításra, vagy a tanúkihallgatásra felszólító idézést, semmibe vették a hivatalos formaságokat, az első találkozás alkalmával más intézmények alkalmazottjaként mutatkoztak be, tehát nem igazolták magukat, nem közölték az intézkedés okát, vagy hamis okot közöltek, megfenyegették az érintetteket. A fenyegetőzéssel főleg az állambiztonsági szervekkel való együttműködésre akarták rákényszeríteni az elővezetett személyeket. Leginkább oly módon, hogy amennyiben nem lesznek hajlandók együttműködni, ez negatív hatással lesz mind egyéni életükre, mind főiskolai tanulmányaikra. Lelki nyomást gyakoroltak rájuk azért, hogy hagyják abba a nyitrai magyar főiskolások klubjában, vagy a Csemadokban végzett kulturális és érdekköri tevékenységüket. Többször ok nélkül nacionalizmussal vádolták őket.

Az egyes eseteket azonban nem részletezhetjük, mert az érintettek tartva az állambiztonsági szervek fenyegetésétől – erre nem adták beleegyezésüket. Kötelességünk teljesíteni kérésüket. Ezért nem emelünk panaszt az egyes esetek miatt, azonban felhívjuk a figyelmét a nyitrai állambiztonsági szervek törvénysértő és jogtipró akcióira.

Reméljük, hogy nem eredmény nélkül.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

A kiadmány hiteléül: Duray Miklós

Megszakítás