A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának jelentése a nyitrai magyar főiskolások zaklatásainak kivizsgálásáról

(Könyv: Kettős elnyomásban)
23. dokumentum – 1987. március 9.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága 1987. február 11-én írt levelében panaszt emelt Szlovákia Főügyészénél a nyitrai magyar főiskolások rendőri zaklatásai miatt. A főügyész 1987. február 20-i II Gn 168/87-3 sz. levelében értesítette Duray Miklóst, a Jogvédő Bizottság beadványának kezesét, hogy a panaszt ügyviteli okból továbbította a Szlovák Belügyminiszter felügyelőségének. A Belügyminisztérium március 2-i IM-I08/Ozn87 sz. levelében arról tájékoztatta Duray Miklóst, hogy a bejelentést további intézkedés végett illetőségi okból átadta a Nemzetbiztonsági Testület Pozsonyi és Nyugat-szlovákiai Kerületi Igazgatóságának.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

A kiadmány hiteléül: Duray Miklós

Megszakítás