A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának jelentése a pozsonyi magyarellenes támadásokról

(Könyv: Kettős elnyomásban)
24. dokumentum – 1987. március 10.

1987. március 8-ról 9-re (vasárnapról hétfőre) virradóra, ezideig ismeretlen tettesek szervezett támadást intéztek Pozsony négy különböző pontján magyar kisebbségi intézmények épületei ellen.
Felgyújtották az Ifjú Szívek Magyar Dal- és Táncegyüttes Markušova (Mária) utcai próbatermét és a Mostová (Híd) utcai székházát. A helyszíni vizsgálat megállapította, hogy a gyújtogatás valószínűleg házilag készített benzin töltetű gyújtószerkezettel történt, amely tény kizárja az akció alkalomszerűségét. Továbbá szétverték az Új Szó, az egyetlen csehszlovákiai magyar napilap szerkesztőségének bejárati üvegtábláit, valamint betörték a Csemadok székházának földszinti ablakait. A kár előzetes becslések szerint eléri a negyed millió koronát.

A szervezett akció oka egyelőre ismeretlen, de abból következtetve, hogy már korábban is történtek erőszakos támadások mind a Csemadok, mind az Ifjú Szívek ellen és a magyar kisebbség tagjait sorozatos fenyegetések érik például a közelmúltban Rimaszombatban a középiskolások internátusában „halál a magyarokra” felirattal fenyegették meg a magyar diákokat – valamint a hivatalos szervek közömbössége és a magyar kisebbség elleni megnyilvánulások közvetett hivatalos támogatása miatt az akciót egy átgondolt magyarellenes tevékenység részeként értékeljük.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

A kiadmány hiteléül: Duray Miklós

Megszakítás