A Csehszlovákisi Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága Csehszlovákia Szövetségi Gyűlésének és Szövetségi Kormányának a romániai faluromboló tervek ügyében

(Könyv: Kettős elnyomásban)
56. dokumentum – 1988. augusztus 10.
Tisztelt Szövetségi Gyűlés!
Tisztelt Szövetségi Kormány!

Felháborodással és aggodalommal töltenek el bennünket, az Önök által is ismert, romániai „településszerkezet korszerűsítését” célzó tervek, melyek értelmében a Román Szocialista Köztársaság Vezérének bejelentése nyomán Romániában mintegy 8,000, főleg erdélyi és bánáti falu tűnne el a föld színéről. A 2000-ig végrehajtandó terv, amennyiben megvalósulna, az állami erőszak olyan méretű megnyilvánulásáról tenne tanúbizonyságot, mely csak a fasizmus és a sztálinizmus (a Szovjetúnióban napjainkban nyilvánosságra kerülő) ember- és népellenes rémtetteihez lenne mérhető.

Csehszlovákia és Románia közötti jó viszonynak és baráti kapcsolatoknak sok évtizedes hagyománya van. Erre hivatkozva kérjük Csehszlovákia Szövetségi Gyűlését és Szövetségi Kormányát vesse latba tekintélyét és Romániához fűződő szoros kapcsolatait annak érdekében, hogy a román kormány mondjon le az alapvető emberi jogokat sértő, népirtással azonosítható tervéről. Ez a megalomániás terv, ember- és kisebbségellenessége, az emberi és polgárjogok, a kisebbségek, nemzetiségek egyéni és kollektív jogainak megsértése miatt nem lehet egy ország kizárólagos belügye, mivel országhatárokon túl terjedő erkölcsi és politikai destabilizáló hatása van.

A mai Románia ugyanannak a politikai folyamatnak az eredményeként jött létre, amelynek Csehszlovákia is köszönheti a létét. Az 1918-ban kialakult és 1945 után felújított nemzetközi politikai státus szilárdsága és perspektívája ezért többek között összefügg azzal is, hogy ebben az esetben Románia és Csehszlovákia a területükön élő nemzetiségek egyéni és kollektív jogainak biztosításával, biztonságérzetük növelésével milyen mértékben járul hozzá a térség békéjéhez. A népüldözés, a településrombolás, az egyéni és kollektív jogok megsértése illetve megvonása nem a státus megőrzésének szükségességről győzi meg az üldözött népeket, nemzetiségeket.

Kérjük a Tisztelt Szövetségi Gyűlést és Szövetségi Kormányt egyértelműen foglaljon állást a romániai faluromboló tervel kapcsolatban. Hallgatása egyetértését jelentené ezzel a tervel.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

A kiadmány hiteléül: Duray Miklós

Megszakítás