A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának nyilatkozata eddigi tevékenységének felfüggesztéséről

(Könyv: Kettős elnyomásban)
65. dokumentum – 1989. december 28.

Jogvédő Bizottságunk 1978 tavaszán alakult. Kezdeti célunk a magyar iskolák és a magyar nemzeti művelődés védelme volt. Ez a célkitűzés időközben kibővült. Ennek két oka volt: fölmértük a csehszlovákiai magyarság jogi, gazdasági, szociális és társadalmi állapotát, amelynek alapján világossá vált számunkra elnyomásunk módszeressége; a másik ok az elnyomás fokozódása volt.

Jogvédő Bizottságunk volt az egyetlen testület, mely az 1968 után bekövetkezett neosztalinista korszakban nyíltan mert kiállni a magyar kisebbség emberi jogainak védelméért, vállalva ennek minden következményét. Legnagyobb sikerünknek azt tartjuk, hogy hozzájárultunk a magyar iskolák megszüntetésének megakadályozásához, valamint visszahoztuk a magyar kisebbség egy részének lelkületébe a civil elszántságot és a kitartásba vetett hitet. Megalapozva ezzel azt a lehetőséget, hogy egy szabadabb korszakban társadalmilag és politikailag újjászülethessen a magyar kisebbség. Ez a korszak – remélhetőleg – az 1989. november 17-ei eseményekkel köszöntött be Csehszlovákiában. Az egypárti totalitárius politikai rendszer megszűnésével a csehszlovákiai magyarság is más eszközükkel védelmezheti jogait. Nyíltabban harcolhat politikai, társadalmi, jogi, szociális és állampolgári egyenjogúsításáért, kollektív jogaiért. Ezért a mostani politikai helyzet alapján úgy ítéljük meg, hogy jogvédő bizottságunk korábbi munkamódszerére a jövőben nem lesz szükség. Emiatt felfüggesztjük eddigi tevékenységünket. Ezzel azonban a Bizottság nem szűnik meg, mert tagjai továbbra is munkatársi kapcsolatban maradnak azért, hogy serkentsék, valamint képességeik és lehetőségeik szerint támogassák a csehszlovákiai magyarság politikai életének kibontakozását, teljes állampolgári egyenjogúságának megteremtését.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

A kiadmány hiteléül: Duray Miklós
Jaskový rad 161.
831 0l Bratislava

Megszakítás