Új politikai érték születik

(Az 1999-ben kiadott Önrendelkezési kísérleteink c. könyv egyik fejezetének előszava) Az új politikai versenyfeltételek egyik legfontosabb eleme a megszerveződés, a szervezettség lett.

Akik még emlékeztek a többpártiságra, tudták, akik pedig nem emlékezhettek, sejtették, érezték, hogy a magyarság kollektív társadalmi érvényesülésének egyetlen lehetséges eszköze a politikai szervezettség. Néhányan ezt – a negyvenéves kommunista hagyományok szerint – úgy képzelték el, hogy szervilisen be kell épülni a többség nagy pártjába, ahol majd csurran-cseppen valami a jól viselkedő személyeknek. A felvidéki magyarság gondolkodó része – azaz a zöme – viszont az önálló szerveződés mellett döntött. Ennek köszönhetően alakult meg 1990 januárja és márciusa között az Együttélés Politikai Mozgalom.

Megszakítás