Esterházy János, az Együttélés előharcosa

(Az Együttélés Politikai Mozgalom emléknyilatkozata Esterházy János születésének 90. évfordulója alkalmából. Pozsony, 1991. március 9.)

Esterházy János személyében arra a hívő emberre és politikusra emlékezünk születésének kilencvenedik évfordulóján, aki korának fölfogásától eltérően, visszanyúlva a páneurópai gondolathoz, a Kárpát-medencét lakó népek, nemzetek megbékélésének és összefogásának óhaját hordozta lelkében és testében. Ez volt vezérlő eszméje keresztényszocialista politikusként, az Egyesült Magyar Párt elnökeként és a szálmagányos kiállásban is, amikor a Szlovák Köztársaság parlamentjének tagjaként egyedül szavazott a zsidók deportálását legalizáló törvényjavaslat ellen. Hite tisztaságának és becsületes politikusi magatartásának tudatában viselte el a jogtalan és igazságtalan meghurcoltatást a háború után tomboló embertelenségben. A második világháború viharában a közép-európai térség nemzeteinek összefogásáról elmélkedett a Baltikumtól le Horvátországig. Magyar politikusként pedig vállalta a többi együttélő nép érdekeinek a védelmét is: németekét, szlovákokét, lengyelekét, ruténekét. Esterházy János személyében az Együttélés előharcosának adózunk tisztelettel.

Megszakítás