Milyen legyen Csehszlovákia?

Határozati javaslat
(Az MKDM—Együttélés képviselői klubja által az ország jövőjéről kiírandó népszavazásról folytatott parlamenti vita során előterjesztett javaslat a Szövetségi Gyűlés Népi Kamarájának és Nemzetek Kamarájának együttes ülésén, 1991. november 13., Prága. A javaslatot Duray Miklós fogalmazta és Bajnok István terjesztette elő.)
A Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság Szövetségi Gyűlésének Népi Kamarája és Nemzetek Kamarája az 1991-ben kiadott 327-es Tt számú alkotmánytörvény 1. cikkelyének 2. bekezdése és 3. cikkelyének 1. bekezdése értelmében a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaság elnökének javasolja, hogy a Cseh Köztársaságban és a Szlovák Köztársaságban egyidejűleg írjon ki népszavazást, amelynek során az állampolgárok a következő kérdésre válaszolnának:

„Kívánja-e a Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságnak, mint nemzetközi jogalanynak a jogfolytonosságát, amelyben teljes mértékben tiszteletben tartják a nemzetek, a nemzeti és etnikai kisebbségek önrendelkezési jogát, amely a köztársasági és tartományi önigazgatásban, területi és kulturális autonómiában nyilvánulna meg?”

Indoklás

A kérdés megfogalmazásakor abból indultunk ki, hogy az állam — mint a nemzetközi jog alanya — jogfolytonosságának megtartása a közép-európai térség politikai stabilitása szempontjából fontos. Eközben az államformát az államon belüli nemzeti, kulturális, nyelvi, történelmi és etnikai szempontból különböző alanyok közötti konszenzus alapján kell megállapítani.

Az állam fogalma nem azonosítható és nem cserélhető fel a nemzet fogalmával vagy egyéb, pontosan meghatározott entitással, de a polgári alapelveken kialakított állam azokat — mint létező államalkotó elemeket — egységes és egyedülálló társadalom-politikai és történelmi egységbe foghatja. A kérdés alapvetően az emberi jogok általános deklarációjából, a politikai és polgári jogokról szóló egyezségokmányokból és az emberi dimenzióról tartott konferencia záródokumentumából (Koppenhága, 1990) indul ki, és tiszteletben tartja az általános biztonság 1990-ben Párizsban kimondott követelményeit.

Megszakítás