Kisebbség helyett közösség!

(Az Együttélés IV. Országos Kongresszusának felhívása a szlovákiai magyarokhoz, 1993. február 27., Komárom. A javaslatot Duray Miklós és Fuksz Sándor dolgozta ki.)

A magyar nemzet Szlovákiában élő része a magyar nemzet szlovákiai nemzeti közössége. Ezen alapul a szlovák nemzettel egyenrangú, partneri viszonya, amely azonos jogok és kötelességek eredője a politikai, társadalmi és gazdasági élet minden területén.

A szlovákiai magyar nemzeti közösség alapvető joga, hogy önrendelkezését érvényesíthesse mind helyi, mind területi önkormányzat formájában és a személyi elvű autonómia keretei között.

Kérünk minden szlovákiai magyart, hogy önmeghatározásunk és természetes jogaink ezen elveinek megvalósításához magatartásával és tevékenységével járuljon hozzá.

Megszakítás