Nagygyűlés pedig lesz!

(A Csallóközi Városok és Községek Társulásának felhívása Dél-Szlovákia önkormányzataihoz, 1993. december 6. A nyilatkozatot Duray Miklós fogalmazta ésKvarda József terjesztette elő a Csallóközi Városok és Községek Társulásának gyűlésén. E nyilatkozat következtében figyelt fel a szlovák elektronikus hírközlés és újságírás a készülő nagygyűlésre és a szlovák politikusok szinte hisztérikusan reagáltak az előkészületekre. Ennek köszönhetően jelent meg a nagygyűlésen mintegy háromszáz újságíró.)

Tisztelt Polgármesterek és Képviselőtársak!
Sorsdöntő ügyben fordulunk Hozzátok!

A Csallóközi Városok és Községek Társulása történelmünk folyamán első ízben megszervezi minden dél-szlovákiai magyar választott képviselő, polgármester és parlamenti képviselő országos nagygyűlését
Miért döntöttünk az országos nagygyűlés összehívása mellett?

Azért, hogy egy emberként nyilvánítsuk ki véleményünket: az ország kormányzata romlásba visz bennünket Korlátozza fejlődésünket, mert megfoszt minket olyan jogok gyakorlásától, amelyek minden jogállamban megilletik az egyéneket és a közösségeket, mert visszatartja községeink anyagi jogosultságainak egy részét Korlátozza önkormányzati jogainkat és helyi önkormányzataink kibontakozását Egy olyan közigazgatási és területi átszervezést tervez és akar a fejünk fölött végrehajtani, mint amilyet már megéltünk a központosított államigazgatás és parancsuralmi rendszer korszakában. Ez megsértené az önkormányzati elvet, és számunkra egy újabb jogfosztást is jelentene.

Az ország politikai vezetése olyan propagandát fejt ki, amellyel társadalmi békétlenséget kelt, egymás ellen uszítja az együtt élő szlovákokat és magyarokat A magyarságot Szlovákia ellenségeként tünteti fel. A dél-szlovákiai magyarságot és a demokratikus úton megválasztott parlamenti képviselőit szembe akarja állítani egymással. A társadalmi, politikai és gazdasági helyzetünket jellemző vészjelzések késztetnek bennünket arra, hogy összehívjuk e nagy terület magyar és velünk érdekazonos választott képviselőinek országos nagygyűlését.

Tudatában vagyunk annak, hogy ebben a nagy régióban, Pozsony és az ukrán határ között, ahol a szlovákiai magyar lakosság mintegy hatszázezres tömege él, minden bizonyító adat szerint a legnagyobb az egymás iránti türelmesség. Az itt éld, történelmi gyökereivel ide kötődő magyar és szlovák lakosság kölcsönösen jó viszonya — ellentétben az ország más területein kialakult hangulattal — megteremti a gyümölcsöző társadalmi kapcsolatok és a kibontakozni képes gazdasági élet alapfeltételeit Ezt az értéket közös akarattal kell kamatoztatnunk, ezért fogalmazzuk meg közösen: azon a területen, ahol a magyar lakosság jelentős számban él, egy saját önkormányzattal és saját közigazgatással rendelkező különleges jogállású tartomány kialakítására van szükség az Európa Tanács 1201-es ajánlása alapján. Egy ilyen jogállású terület megőrizné és gyarapítaná azokat az európai értékeket, amelyek az utóbbi néhány évtized során fokozatosan elsorvadtak térségünkben.

Ezzel együtt fogalmazzuk meg határozott igényünket a szlovákiai magyar nemzeti közösség jogállásának rendezésére, összhangban a magyar koalíció parlamenti képviselői által kidolgozott alkotmánytörvény-tervezettel.

Ugyanakkor nyilvánítsuk ki, hogy a velünk egy területen, de hozzánk képest számbeli kisebbségben élő szlovákság joga ezáltal semmiben sem szenvedhet csorbát

Válasszunk a nagygyűlés résztvevői közül egy száztagú bizottmányt, amelyet megbízunk a gyűlés határozatainak megvalósításával.

E történelmi fontosságú gyűlés további különleges küldetését abban látjuk, hogy állásfoglalásaival összefogná a politikailag megosztott szlovákiai magyarságot Sorsunkról formált közös elképzeléseink nem válnának pártcsatározások martalékává, és az erkölcsi erejével mindannyiunkat támogatna.

Ezért felhívással fordulunk Dél-Szlovákia minden polgármesteréhez, önkormányzati képviselőjéhez és parlamenti képviselőjéhez — politikai és ideológiai elkötelezettségétől függetlenül: Vegyen részt az országos nagygyűlésen 1994. január 8-án, Komáromban!

Megszakítás