Összegzések

(Az Önrendelkezési kísérleteink c. könyv egyik fejezetének bevezetője)

1993 az erő- és helyzetfelmérés éve volt. Ennek az évnek első napján jött létre az önálló Szlovákia, Ekkor tartotta az Együttélés a programbővítő negyedik kongresszusát, és tettük meg az előkészületeket az önkormányzati nagygyűlésre. Ez az év volt az Együttélés legsikeresebb éve, az utolsó előtti sikeres éve. Az elképzelések kikristályosodtak. Az Együttélés módosított programjában az önkormányzatiság került az első helyre. A belügyminisztérium kétszer visszadobta a program megújított szövegét, arra hivatkozva, hogy olyan kifejezések találhatók benne, amelyek nem lelhetők az alkotmányban (pl. nemzeti közösség, egyenrangú partneri viszony stb.) A kongresszus által elfogadott programértékű dokumentumok meghatározták az önkormányzatok, a közigazgatási-területi felosztás és a gazdaságpolitika számunkra fontos céljait. A kongresszus szentesítette, hogy a magyarok és a szlovákok között az egyenrangú partneri viszony (a társnemzeti viszony) megteremtésére kell törekedni. Felkészültünk az egész szlovákiai magyarságot összefogó program megvalósítására. Céljainkat, terveinket írásba foglalva átnyújtottuk partnereinknek, akiktől azonban nem érkezett válasz. Meglátogattuk a magyarországi parlamenti pártok elnökeit és ismertettük velük programunkat. Elképzeléseinket Magyarország miniszterelnöke elé tártuk.

 

Megszakítás