Egyenrangúsítani kell a magyarság Szlovákiában élő részét!

(Duray Miklós beszéde a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom kongresszusán, 1994. február 26., Dunaszerdahely)
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Küldöttek!

Megtisztelő számomra, hogy koalíciós partnerünk, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom kongresszusán köszönthetem Önöket Első alkalommal történhet meg ez, ami azt bizonyítja, hogy a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomnak sikerült túljutnia a kezdeti nehézségeken.

Örülök annak, hogy a szlovákiai magyarság leginkább azon a nyomvonalon halad, amely megfelel a 19. sz. közepén kialakult magyar politikai hagyományoknak. Ennek két fő vonulata van: a nemzeti liberalizmus és a jobboldali konzervativizmus. Ez a két politikai áramlat hozta létre a magyar politika utolsó 150 évében a modern Magyarországot, és teremtette meg a modern magyar nemzetet Emellett ugyan jelen volt a baloldal is — néha hangsúlyosabban, néha kevésbé —, de a baloldali politikához a modern magyar történelem tragédiái kötődnek. Ezért örülök annak, hogy a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom és az Együttélés koalíciója Szlovákiában azt a politikai hagyományt követi, amely a magyar politikában építkezést jelent, és örömmel kell megállapítani, hogy a szlovákiai magyarság ezt érzékenyen tudatosítja is. A legutolsó közvélemény-kutatás is azt jelzi, hogy Szlovákiában a választani óhajtó állampolgárok csoportjából koalíciónkra több mint 11% szavazna (1994. január végi felmérés), azaz majdnem az egész szlovákiai magyarság ránk szavazna. Koalíciónk politizálásának eredményét az is mutatja, hogy a különböző viták után sikerült közösen megszervezni ez év január 8-án választott képviselőink komáromi nagygyűlését, ahol olyan fontos és korszakalkotó dokumentumokat tudtunk elfogadni, amelyek meghatározzák a szlovákiai magyarság politizálását Az Együttélés a komáromi dokumentumokat teljességében felvállalta, önmaga számára kötelezővé tette politizálásában, tehát az ott elfogadott dokumentumokat programértékűnek tekinti. Örülök, hogy Bugár Béla elnöki beszámolójában hasonló véleményen van. Ez erősíti azt az eltökéltségünket, hogy eszerint közelítsünk minden más — akár magyar akár szlovák — politikai erőhöz.

Sokszor szemünkre vetik, hogy nincsenek megfelelő szlovák politikai partnereink. Ezekkel a vádakkal szemben az előbb meghúzott alapvonalról szemlélve azt lehet mondani, hogy mi mindazokat a partnerünknek tekintjük, akik az általunk felállított értékrendhez és az általunk felvázolt célkitűzésekhez pozitívan viszonyulnak. A politikai partnerség attól fiigg, hogy mások hogyan viszonyulnak programunkhoz és célkitűzéseinkhez. Hangsúlyozni kell, hogy a révkomáromi nagygyűlés, melynek politikai hátterét koalíciónk szervezte meg, egyértelműen kifejezte azt, hogy a szlovákiai magyarság közösségnek tekinti magát, közösségi jogokat és közösségi státust igényel.

Ennek kapcsán engedtessék meg, hogy a köztársasági elnök beszédéből egy félmondatot kiragadjak, amelyről úgy érzem, hogy talán egy tévedés következménye lehet Mi, szlovákiai állampolgárok nem magyar származásúak vagyunk, hanem Szlovákiában élő magyarok vagyunk, és Szlovákiában élő magyarokként igényeljük közösségi státusunkat. Ezzel kapcsolatban engedtessék meg nekem elmondani, hogy fontos számunkra, hogy személyneveinket, családneveinket anyanyelvünkön írhassuk; hogy a helységeket, ahol lakunk, a saját történelmi elnevezéseinknek megfelelően nevezzük meg. De el kell mondani azt is, hogy ez a kérdés csak a jéghegy csúcsa. A komáromi nagygyűlés dokumentumaiban is csupán két mondat foglalkozik ezzel.

Sokkal többről van itt szó; egy olyan státusnak a megteremtéséről, mely alapján a szlovákság és az itt élő magyarok nemcsak a polgári egyenjogúság szerint egyenlőek, hanem közösségként is egyenrangúak. Ez politikánk krédója, és ez a jövőnk meghatározója is. Ez képezi alapját a szlovák-magyar kiegyezésnek. Nem a szomszédok közötti perpatvarban való kiegyezésről van itt szó, hanem a szlovák és a magyar nemzet olyan kiegyezéséről, amely egyedüli lehetséges módja a szlovák nemzet és a magyar nemzet normális együttélésének. A Szlovákiában élő magyarság teljes egyenrangú státusának a megteremtését kell megvalósítani e kiegyezés által. A továbbiakban is közösen, koalícióban kívánjuk teljesíteni ezt a feladatot Ehhez kívánok koalíciós partnerünknek, a magyar kereszténydemokratáknak Szlovákiában jó és sikeres tanácskozást.

Megszakítás