Önrendelkezési kísérleteink – Előszó

Egy olyan társadalmi méretekben végzett kísérletről szóló könyvet nyújtunk át az olvasónak, amely a napi politika körülményei között, pártpolitikai csatározások közepette és az un. kisebbségpolitika lövészárkaiban zajlott le. A kísérleti laboratóriumot az Együttélés Politikai Mozgalom berkeiben építettük fel, ami azt jelenti, hogy a kísérlet folyamatait mindenki befolyásolhatta, aki az Együttélés választott testületeinek volt a tagja.

Az Együttélésben a megválasztás egyik politikai alapfeltétele az volt, hogy a megválasztandó személy azonosuljon a Szlovákiában élő magyarság nagyobb részének az elvárásaival, érdekeivel, politikai meggyőződésével. Azt ma már tudjuk, hogy nem mindenki tett eleget ezen alapfeltételnek, de az Együttélés politikáját helyileg, regionálisan vagy országos szinten meghatározó tisztségviselők zöme megfelelt ennek az elvárásnak. EZ áttételesen azt jelenti, hogy az önrendelkezési kísérleteink — hiszen erről szól a könyv — a szlovákiai magyarság többségében élő elképzelések megfogalmazásáról és politikai érvényesítéséről szólnak.

A szerzői közösségekben Duray Miklóson kívül elsősorban az Együttélés Országos Tanácsa Intéző Bizottságának tagjai vettek részt, az Országos Tanács néhány tagja, az Együttélés parlamenti képviselői (lásd a következő oldalon a szellemi együttműködők névsorát), és esetenként szakmai tanácsaikkal bekapcsolódtak a munkába az Együttéléstől független szakértők is. AZ egyes fejezetekhez fűzött bevezetőket Duray Miklós írta.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik munkájukkal közvetlenül vagy közvetve hozzájárultak a kötet anyagának megőrzéséhez. Ezt leginkább Bugár Ilonának, Kiss Szilviának, Németh Beátának, Orosz Mártának és Pogány Erzsébetnek köszönjük.

1999. május 15.

Oriskó Norbert

Megszakítás