Résumé Duray Miklós Változások küszöbén c. könyvéhez (Orosz Márta)

Bonyolult, ellentmondásokkal és állandó változásokkal teli időszakot fog át Duray Miklós Változások küszöbén című kötete, amely az ismert szlovákiai magyar ellenzéki politikus válogatott beszédeit és interjúit tartalmazza.

Kilenc év (1989-1998) politikai történéseinek mérlege is ez a könyv, melynek legfontosabb periódusait, a politikai pártok és mozgalmak működésének hátterét világítják meg az egyes fejezetek.

 

Bár a beszédek központi témája az Együttélés politikai mozgalom működése és a szlovákiai magyar politikai élet, a könyv többet nyújt ennél: rámutat a cseh és szlovák kapcsolatok és ellentétek, az ország, a volt Cseh—Szlovák Szövetségi Köztársaság felbomlásának okaira is. Duray Miklós a folytonosság eszméjét hirdetve vallja, hogy csak az egységes politikai fellépés és a közös érdekképviselet vezethet a szlovákiai magyar nemzeti közösség céljainak megvalósításához. Írásait olvasva kibontakozik előttünk az az erőfeszítés, amelyet a mozgalom vezetőjeként az önálló magyar politizálás megteremtésében játszott, éppúgy az is, hogy elkötelezett híve az Európához való csatlakozás gondolatának. Tárgyilagos, sokszor kritikus hangvételben szól nemcsak a szlovákiai szlovák, de a magyar koalíció hibáiról, működéséről, sohasem feledve a kitűzött stratégiai célokat. A szlovákiai demokrácia bukását elemző írások hangvételét módosítja–árnyalja az a tény, hogy egyszerre cselekvő részeseként is higgadtan tárgyalja az eseményeket. A válogatást a politikus–szerző liberális ars politica eszményeit tükröző elmélkedése zárja.

Megszakítás