Tisztelt Polgártársak!

A parlamenti választások fontos döntés elé állítják Önöket. Kérem, szavazatukkal hatalmazzanak fel arra, hogy képviselhessem magyar nemzeti közösségünk természetes együttélését a szlovák nemzettel úgy, hogy

  • érvényesüljön közösségi és regionális önrendelkezésünk,
  • növekedjék a tájegységeink gazdasági és nemzetmegtartó ereje,
  • valósággá váljék a szülőföldünkön való boldogulás vágya,
  • egyenrangúak legyünk, ne csak egyenjogú állampolgárok.

A Magyar Koalíció Pártja nem csupán a magyarok pártja, hanem egy sajátos jelleggel bíró nagy régióé is, ahol a magyarok együtt élnek szlovákokkal és más nemzetiségűekkel. Ez a régió immár nyolcvanhat éve határ menti terület, melynek az Európai Unióhoz való csatlakozás okán és az államhatár elválasztó jellegének hamarosan bekövetkező megszűntével a rohamos fejlődése várható.

Itt válhat valóra az a természetes elv, miszerint az összetartozó, tartozzék össze.

A Magyar Koalíció Pártja eddigi tevékenységéről azt vallom: amit eddig jól tettünk, tartsuk meg, de tévedéseinket is lássuk be –, mert a fejlődésünk érdekében most változtatni is kell!

Duray Miklós,
a Magyar Koalíció Pártja 4-es sorszámú képviselőjelöltje

Megszakítás