Az MKP programja a társadalmunk programja is legyen!

A Magyar Koalíció Pártjában a stratégiai programon dolgoznak, mely később az ún. nagyprogramnak a megalkotásában is meghatározó lenne. A munkát Duray Miklós, a párt stratégiai alelnöke irányítja, aki elképzeléseiről a Kossuth Rádió Kárpát-medencei Krónika címû mûsorában nyilatkozott.

Milyen legyen a Magyar Koalíció Pártja stratégiai programja?

– A stratégiai programunkat én úgy tudom elképzelni, hogy az bizonyos élet-alaptípusokat fogalmaz meg. Egy kézenfekvő példa: ha az iskolákkal, az oktatással kapcsolatban fogalmazunk meg stratégiát, akkor az ne csak az iskolapolitikáról szóljon, hanem az óvodás kortól egészen az érettségiig – illetve az egyetemi diploma megszerzéséig – terjedő időszakról. Tehát az életpálya egész kezdetéről szóljon és ne csak részletkérdésekről. Mert ha a bizonyos problémaköröket nem tudjuk úgy összekapcsolni, hogy az az életminõségünk javulását is hozza, akkor a programunk zsákutcás lesz.
De például arról is kevés beszélnünk, hogy támogatjuk a kis- és középvállalkozókat, arról kell beszélnünk, hogy hol van ebben helye a környezetvédelemnek, a mezőgazdaságnak, a vidékfejlesztésnek, a határokon átnyúló gazdasági együttmûködésnek. Ezeknek az összessége lehet majd a régiófejlesztési program.

Ezzel teljesen új szemléletet vittek a programalkotásba. Ilyennel a szlovák pártoknál sem találkoztam. Hol tart most ez a munka?

– Most gyűjtjük azokat az anyagokat, amelyek alapján meg tudjuk állapítani, milyen állapotban is vagyunk. Az eddigi eredmények eléggé siralmas képet rajzolnak elénk. Nemrégen végeztünk egy felmérést, amely a munkaerő vándorlásról szól. Itt elsősorban azt vizsgáltuk, hogy ki miért menne el dolgozni máshová. A másik felmérés éppen most fejezõdik be, ez az asszimilációt vizsgálta. És már készítjük a nagy kérdőívet az értékrendi vizsgálathoz is, mellyel azokat az összefüggéseket kellene felfedeznünk, amelyek részben a szociális, részben a műveltségi és részben pedig a politikai viszonyok következtében rajzolhatók ki.

Az MKP mikorra tervezi a programalkotó közgyűlését?

– 2008 õszére. Nem szabad elsietni, ugyanis nincsenek pártprogramalkotó hagyományaink. Főleg az MKP-nak nincs, mert eddig csak választási programjaink voltak. Másrészt azok a hagyományok, amelyek kialakultak a kilencvenes évek első felében – a három magyar elődpártnak a létezése alkalmával –, mára elavultak. De főleg abban nincs hagyományunk, mely abban erősítene meg bennünket, hogy egy pártprogramot hogy fogalmazzunk meg úgy, hogy az a társadalom számára is program legyen.

(Hajákné Szabó Mária interjúja az éterben 2007. július 22-én hangzott el. Kossuth Rádió)

Megszakítás