Duray: Önmagát ismétli a történelem

Forrás: Neszméri Sándor, Magyar Nemzet

Adódnak olyan helyzetek, amikor a történelem ismétli önmagát, s az emberekben olyan látszatot kelt, mintha megállt volna az idő. Ilyen érzései lehetnek manapság Duray Miklósnak, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) alelnökének, s mindazoknak a szlovákiai magyaroknak, akik fontosnak tartják az anyanyelvi oktatást, és a hatalom „suttogó terrorja” ellenére magyar iskolába járatják csemetéiket. Duray Miklós és a szlovákiai magyarság említett része ma emlékezik meg arról, hogy 25 évvel ezelőtt, 1983. január 31-én állították először bíróság elé a magyar politikust „a Csehszlovák Szocialista Köztársaság felforgatásának” vádjával, a perirat pedig olyan „vétségeket” is felsorolt, hogy „károsítja a csehszlovák állam jó hírét külföldön”, továbbá „torzított képet nyújt a szocialista álam nemzetiségi politikájáról”, amivel „megbontja a különböző nemzetiségű polgárok szocialista együttélését”. Mindez annak kapcsán fogalmazódott meg, hogy Duray az általa 1978-ban megalakított Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága nevében körlevélben és egyéb kommunikációs csatornákon át figyelmeztette a szlovákiai magyar iskolák vezetőit és különböző nemzetközi emberjogi szervezeteket és intézményeket, hogy szovjet mintára a csehszlovák kormány fel akarja számolni a szlovákiai magyar iskolákat, amihez a „nyelvi átépítés” – akkoriban így nevezték a folyamatot – módszerét választották. A hatalom – álságosan – „alternatív oktatásnak” is nevezte a folyamatot, amelynek lényege az volt, hogy a magyar iskolákban előbb a természettudományi, majd minden szaktantárgyat szlovákul oktassanak, az iskolák magyar jellege a heti plusz öt órában marad meg, amikor az anyanyelv nyelvtanával és irodalmával is ismerkedhettek volna a tanulók. Durayt végül – nemzetközi nyomásra – felmentették. Igaz, utána még egyszer börtönbe zárták, és ítélet nélkül több mint 400 napot töltött a börtönben, hogy végül amnesztiával szabaduljon, de tegnap megint a bíróság előtt állt. Most nem az állam, hanem a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) pereli azért, mert kijelentéseivel „rontja Szlovákia nemzetközi hírét, árt a szlovák kormány kapcsolatainak, és feszültséget kelt a különböző nemzetiségű állampolgárok békés együttélésében”.

Duray 2006 júliusában egy magyarországi rádióadónak azt nyilatkozta, hogy az SNS fasiszta, amit Ján Slota nyilatkozataival támasztott alá, amelyek idegen- és nemzetiséggyűlöletet hirdetnek, aki becsmérli és sérti más nemzet történelmét és szimbólumait, valamint fegyveres akcióra bujtogat más ország ellen, s fővárosát a „földdel tenné egyenlővé”. Végül a bíróság bocsánatkérésre és egymillió korona pénzbírságra ítélte Durayt.

Megszakítás