Miért nem „eléggé lojálisak” a szlovákiai magyarok?

Válasz a hírügynökség kérdésére:  Azoknak, akik a Szlovákiában élő magyarok szemére vetik, hogy nem eléggé lojálisak a szlovák állammal szemben, tulajdonképpen igazuk van, mondta Duray Miklós, az MKP stratégiai alelnöke. De miért van ez így? – teszi fel a kérdést a politikus. „Az az ember, aki elköltözött Amerikába, miért lehet lojális az USA-val szemben?  Azért, mert amikor megkapja az állampolgárságot, ugyanazok a jogok és kötelességek illetik meg őt, mint azt az amerikait, akinek ősei már háromszáz éve ott élnek. Nem tesznek különbséget. Nem avatkoznak be a magánéletbe. Tulajdonképpen az egyetlen fontos dolog, hogy teljesítse állampolgári kötelezettségeit, főleg, hogy adót fizessen” – fejtette ki Duray.

„Szlovákiában azonban más a helyzet. Ez az ország mint politikai államalakulat a 20. században jött létre, melynek területén többségében két nemzet képviselői éltek, szlovákok és magyarok. Persze mások is éltek itt, de főleg ez a kettő. Az állam megalakulásakor nem született egyezség arról, hogy ők az államalkotó nemzet ezen a területen. Viszont megszületett a csehszlovakizmus doktrínája, majd pedig az etnikai nemzetállam eszméje. A Szlovák Köztársaság létrejötte óta egyenlőtlenség van a szlovákok és a magyarok közt. Ha pedig egyenlőtlenség van, akkor ez visszatükröződik a polgár állammal szemben tanúsított viselkedésében is. Ha ez az egyenlőtlenség kisebbedik vagy megszűnik, akkor ilyen mértékben nő az állammal szembeni lojalitás” – mondta az MKP stratégiai alelnöke.

Forrás: Felvidék Ma, Pravda, sita

Megszakítás