Bocsánatkérő levél az SNS-nek

Duray Miklós elküldte a Szlovák Nemzeti Párt pozsonyi székházába a bíróság által előírt levelet, ezzel lezártnak tekinthető a 2006-ban, a Szlovák Nemzeti Párt részéről indított peres eljárás.

Duray Miklósnak kézbesítették a Pozsonyi Kerületi Bíróság határozatát. A bíróság június 18-án úgy döntött, hogy a Szlovák Nemzeti Párt részéről indított polgárjogi perben az első fokú bírósági döntést felülbírálja. Elutasította a felperes kártérítési igényét, és kimondta, hogy a per egyik résztvevője sem igényelheti a perköltség megtérítését.
A bíróság továbbá felülbírálta az elsőfokú bíróságnak a bocsánatkéréssel kapcsolatos döntését is, amely a Szlovák Nemzeti Párt javaslatát szó szerint átvette, és arra kötelezte Duray Miklóst, hogy 15 napon belül az alábbi szövegű levelet küldje el a felperesnek:

Dr. Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártjának alelnöke elnézést kér a Szlovák Nemzeti Párttól a Szlovák Nemzeti Párt címére tett kijelentéséért, amelyet a magyar InfoRádió 2006. 7. 28-án sugárzott, a szlovák diplomácia vezetőjének a magyar kolléganője számára akkor még csak készülő válaszával kapcsolatosan: „A kormány nincs egyszerű helyzetben egy ilyen levélre adandó válasszal kapcsolatban. A szlovák kormányt hatalmilag ugyanis egyharmadban Slota pártja alkotja, amely fasiszta párt.”, mert ennek a kijelentésnek a tartalma a párt jó hírnevét csorbítja.

Duray Miklós a bírósági határozatnak ma eleget tett, eljuttatta levelét a Szlovák Nemzeti Párt pozsonyi központjába.

Duray Miklós a határozatról így vélekedik:” A feljebbviteli bíróság az elsőfokú döntés megváltoztatását azzal indokolta, hogy egyrészt az Emberi jogokról és a szabadságjogokról szóló nemzetközi egyezségokmány 10. cikkelyének 2. bekezdése biztosítja a szólásszabadságot, másrészt rámutat olyan kötelezettségekre is, amelyek a szólásszabadság bizonyosfajta korlátozását eredményezhetik. Ezzel kapcsolatban a bíróság kimondja, hogy jogi személy jó hírneve is védelmet élvez. A fasiszta kifejezésnek a köznyelvben olyan jelentéstartalma van, ami a második világháborúval kapcsolatos képzettársítást vált ki. Ugyanakkor a bírósági indoklásban az is olvasható, hogy a Szlovák Nemzeti Párt Szlovákiában hivatalosan bejegyzett politikai párt, és ezért nem lehet fasiszta párt. A határozat indoklását olvasva, az emberben felmerül, hogy a bíróság bizonyos értelemben korlátozta a szólásszabadságot, és vitatható a bíróság által kijelölt határ a szólásszabadság és a jó hírnév védelme között.”


(www.felvidek.ma)

Megszakítás