Anyaegyházközösségé vált a felsőpatonyi gyülekezet

Csallóközben, Felsőpatonyban a református gyülekezet anyaegyházközösségé vált. Ennek alkalmából hálaadó istentiszteletre került sor, melyen beiktatták Vámos Bélát lelkipásztori tisztségébe. A templom előtt kopjafát is avattak az önálló egyházközösséggé válás alkalmából. Nagy Géza szobrászművész alkotása előtt Duray Miklós mondott ünnepi beszédet.

A református templomban az egybegyűlteket Sidó Tivadar presbiter-polgármester köszöntötte, majd Fazekas László püspök és Szabó András esperes hirdetett igét. A palást feladása után az új beiktatott lelkipásztor, Vámos Béla imádsága következett. Az új lelkipásztort a református egyházközösség több képviselője köszöntötte abból az alkalomból, hogy több mint kétszáz év után Felsőpatonynak saját lelkipásztora lett.
A templom kertjében az ünnepi alkalomból felállított kopjafa, Nagy Géza csicsói fafaragó alkotása előtt, Koncsol László írónak (aki más elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az ünnepségen), a Szlovákiai Református Keresztyény Egyház és a Felsőpatonyi Református Egyházközösség tiszteletbeli presbiterének üdvözlő beszédét olvasták fel.

Ezt követte Duray Miklósnak, a felvidéki magyarság jelentős politikusának beszéde. A Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnökét többek között azért kérték fel, mert néhai apósa, Szabó Antal egykor a patonyiak lelkipásztora volt. „Arra kérem Önöket, hogy a felvidéki magyarságot őrizzék meg a keresztény hitben és értékrend követésében, és erre emlékeztesse önöket ez a kopjafa is” – mondta Duray.

Megszakítás