2009 rossz esztendő volt

Duray Miklós, az MKP stratégiai alelnöke szerint 2009 rossz év volt. A felvidéki magyar politikus a Sita-hírügynökségnek nyilatkozott: „Örülök, hogy mögöttünk van, mert az elejétől végéig rossz volt – több szempontból is”.

Duray úgy véli, ha vállalkozó lenne, akkor még nehezebb év lenne mögötte, mert valószínűleg csődbe jutott volna. „Elismerés illeti azokat a vállalkozókat, akik kibírták a rájuk nehezedő gazdasági és pénzügyi nyomást, ám azokra a vállalkozókra sem mondhatja senki, hogy nem álltak helyt, akik  nem tudtak talpon maradni” – tette hozzá.

Ami a személyes ügyeit illeti, szintén nehéz évet zárt az MKP alelnöke: „Véget ért az a per, melyet a Szlovák Nemzeti Párt kezdeményezett ellenem. Ugyan nem fellebbezhetünk a kerületi bíróság ítélete ellen, bár meg van róla a személyes véleményem, ám ez most már mellékes. Ebben a folyamatban az volt számomra különösen nehéz, hogy látnom kellet, a közélet szereplői között vannak, akik nem tisztelik az alkotmányt. Ugyan nekem is megvannak a magam kifogásai az alkotmánnyal szemben, de betartom azt. Meglepődtem azon, hogy amikor magyar nyelven küldtem el a Szlovák Nemzeti Párthoz a bocsánatkérő levelet, a nemzeti párt azt idegen nyelvűnek tekintette, és ezért végrehajtót küldött rám. Holott csak éltem az alkotmány által biztosított polgári jogommal. Hangsúlyozom, én tisztelem a szlovák nyelvet, de ha létezik egy jogi keret, amely bizonyos jogokat biztosít a polgárokat, akkor ezeket a jogokat mindkét félnek be kellene tartania”.

Az ügy előzményei: A pozsonyi kerületi bíróság június 18-i ítélete szerint Duraynak írásban kellett elnézést kérnie a következő – szintén magyarul tett – kijelentése miatt: „A kormány nincs egyszerű helyzetben, ugyanis egy harmadát Slota pártja alkotja, amely egy fasiszta párt”. A kerületi bíróság azonban megsemmisítette a járási, elsőfokú bíróság azon ítéletét, miszerint Duraynak ezért a kijelentéséért még anyagi kártérítését is kelljen fizetnie. Duray eleget tett a bíróság ítéletének, magyarul küldte el bocsánatkérő levelét, a Szlovák Nemzeti Párt azt érvénytelennek tekinti, és emiatt végrehajtót küldött Durayra, aki a végrehajtó intézkedést ellen tiltakozást nyújtott be a bíróságra.

Sita, Felvidék Ma

Megszakítás