Üzenet a 2010. június 12-i választások előtt

Kedves Barátaim, Sorstársaim!

A négyévenként sorra kerülő parlamenti választások visszatekintésre és újabb erőgyűjtésre is okot adnak. Most főleg erre az utóbbira van szükségünk, mert az elmúlt választási időszakot fogcsikorgató türelemmel vészeltük át. A rendszerváltozás óta eltelt húsz évben ettől súlyosabb következményekkel járó korszakot még nem éltünk meg. Ezért fő célunk a szélsőséges, nemzeti-szocialista kormánynak a leváltása!

Magyar közösségünk politikai ereje most gyengébb, mint a legutóbbi választások idején. Az MKP pártütői a megbízóik elvárásainak megfelelően új pártot alapítottak, hogy megosszanak bennünket. Az 1998-ban létrehozott szlovákiai magyar politikai szervezeti egységet felrúgták. Ezért mindannyiunkra, minden magyar, minden tisztességes ember szavazatára szüksége van az MKP-nak, hogy eredményesen képviselhessük közösségünket és régióinkat.

Június 4-én emlékezünk a trianoni békediktátum kilencvenedik évfordulójára. Nemzetünknek a csaknem egy évszázada történt szétdarabolása, üldöztetéseink, a kedvezőtlen politikai és hatalmi környezet ellenére megtartottuk közösségi létünket. Volt hozzá erőnk. Lesz erőnk ahhoz is, hogy megújítsuk és sikerre vigyük közösségünket, nemzetünket!

A kilencven évvel ezelőtt meghúzott mesterséges államhatárok a nélkülözést nyakunkba hozó gazdasági árnyékkal is sújtották szülőföldünket. Évtizedeken át a felvidéki magyarok tízezrei kényszerültek a vendégmunkási sorsra, vagy munkanélküliként tengetni életüket. Az Európai Unióba való belépéssel arra nyílt alkalom, hogy az államhatárokkal kettévágott tájegységeink gazdaságilag ismét összeforrhassanak. Ezt használjuk ki annak érdekében, hogy növekedjék szülőföldünk gazdasági és nemzetmegtartó ereje!

Legfontosabb közösségi célunk, hogy mindannyian szülőföldünkön boldogulhassunk, anyagi kényszer miatt ne kelljen azt elhagynunk, és senki ne szorítson ki onnan bennünket. Váljon valóra a szülőföldön boldogulásunk vágya!

Közösségi céljaink között nincs fontosabb és kevésbé fontos. A megélhetés ugyanúgy fontos, mint az anyanyelven megszerezhető műveltség, hiszen ez adja kezünkbe a kenyérkereset lehetőségét. De ugyanolyan fontos a magyar kultúrában való szellemi kibontakozásunk, mert lelkünk csak így teljesedhet ki. Anyanyelvünk szájzár nélküli mindennapi használata nem csak szókincsünk ügye, hanem szellemünk és személyiségünk kibontakozásának is feltétele. Együtt mindez csak úgy fejlődhet, ha érvényesül szülőföldünkön az önrendelkezési jogunk!

Ezért testvéri szeretettel kérem, hogy magyar közösségünk és nemzetünk jövője és mindannyiunk saját jövője érdekében 2010. június 12-én éljen választói jogával, és szavazatával támogassa a Magyar Koalíció Pártjának jelöltjeit, hogy közelebb jussunk közös céljaink eléréséhez.

Duray Miklós
a Magyar Koalíció Pártjának  stratégiai alelnöke

az MKP listája (a 7-es lista) 6-os sorszámú képviselőjelöltje

Megszakítás