Semjén Zsolt és Répás Zsuzsanna levele a 65 éves Duray Miklóshoz

Semjén Zsolt,a  Magyar Köztársaság miniszterelnök-helyettese és Répás Zsuzsanna helyettes nemzetpolitikáért felelős államtitkár is levélben köszöntötték a július 18-án 65. életévét betöltő Duray Miklós. A levél teljes egészében itt olvasható:

 

Kedves Miklós

Isten éltessen 65. születésnapod alkalmából!

Mérföldkőnek számító születésnapok idején az ember önkéntelenül is számot vet a mögötte hagyott évtizedekkel. Mérlegre teszi, mit tett a rábízottakért, és mi az, ami még tehető, hogy teljes lehessen életének küldetése.Megmásíthatatlan a múlt, a döntések, a kimondott és leírt szavak felelőssége elháríthatatlan, számon kérhető, hogyan sáfárkodtunk a kapott talentumokkal. Téged köszöntve arra gondolunk, hogy eddigi életutad a magyarság történetének legutóbbi hat és fél évtizedének lenyomataként híven tükrözi, mi jutott osztályrészül egy felvidéki magyar embernek a kommunista rendszerrel szemben álló ellenzéki értelmiségiként, íróként, közéleti emberként, a magyar-magyar kapcsolatokat építő politikusként. Nagy kihívások találtak meg, de ezek lehetőséget is adtak számodra, hogy jó válaszokat adj az élet kérdéseire.

Neked Isten kegyelméből olyan sors jutott, ami megkönnyíti a számvetést: az a fél évszázad, amit a felvidéki magyarság és az egész magyar nemzet szolgálatában töltöttél, mindannyiunk számára példát mutat önfeláldozásból, a közösség javáért való munkálkodásból – jó válaszokból.

Köszönet Neked, hogy otthon és itthon munkálkodsz értünk, s amikor helytállásodra felnézünk, Esterházy János háborús években kelt sorai jutnak eszünkbe: „Ha Önöket maradásra buzdítom, nekem is itthon kell maradnom, bármilyen sors elé nézek, mindennel ide kötődöm ehhez a néphez, vele kell maradnom a nehéz időkben is”. Azt kívánjuk, hogy akár csak eddig, ezután is ugyanúgy égjen Benned a tenni akarás, és Istentől kérjük számodra az erőt, hogy azt a hatalmas munkát, amit eddig végeztél, folytatni tudd a magyarság szolgálatában.

Budapest, 2010. július 18.

Barátsággal:

Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes

Répás Zsuzsanna
Nemzetpolitikáért felelős
helyettes államtitkár

Megszakítás