A Széchenyi Társaság emlékünnepsége – Duray Miklós is a díjazottak között

A Széchenyi Társaság – mint 1988 óta minden évben – az idén is megemlékezést tart gróf Széchenyi István születésnapján. Budapesten, Szeptember 20-án a koszorúzás után kerül sor a Magyar Tudományos Akadémia épületében a Széchenyi Társaság díjátadó rendezvényére. Az ide díjazottak között van Duray Miklós is.

A rendezvény programja:
Koszorúzás gróf Széchenyi István MTA előtti szobránál, 16 óra 30 perckor. Közreműködnek a Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola zenekara, valamint a budakeszi Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium diákjai.
A koszorúzás után az MTA felolvasó termében ünnepi megemlékezés
Üdvözlő beszédet mond: prof. Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke
Visszatekintés a Széchenyi emlékév 2010. eseményeire (dr. Rubovszky András)

Az idei díjazottak:

  • Duray Miklós, szlovákiai magyar politikus, író (máltatja: Cservenka János, a hidaskürti magániskola alapítója)
  • Schulek Ágoston és felesége Szkalla Edith, közéleti munkájukért, különösen a TF-esték szervezéséért
  • Dr. Szilágyi László és Dr. Fodor Zsuzsanna, közéleti tevékenységükért, különösen Sopron város kulturális mecenatúrájáért, a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért
  • Dr. Csermely Péter egyetemi tanár, közéleti,különösen az oktatásügy területén végzett munkájáért
  • Éhn József, a Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért elnöke.

Néhány szó a Széchenyi Társaságról

A Széchenyi Társaság 1987-ben alakult meg, sokéves küzdelem eredményeképpen.Célja, hogy névadójának örökségét alapul véve, felekezetre, világnézetre és pártállásra tekintet nélkül munkálkodjék Magyarország, a nemzet felemelkedéséért, szellemi erkölcsi és anyagi gyarapodásáért, mindenkor szem előtt tartva az egyetemes magyarság érdekeit. Ennek megvalósítása érdekében előadásokat, ankétokat szervez; kiadványokat tesz közzé és művészi alkotások létrejöttét segíti; túrákat szervez és ajánl Széchenyi életének, működésének színhelyeire; alapítványokat kezdeményez, tudományos és irodalmi pályázatokat hirdet; részt vesz feladatainak megvalósítását szolgáló gazdasági tevékenységekben.
A Társaság tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, aki a Társaság céljaival egyetért és aktív részvételre hajlandó. A Társaság eddig 29 helyen állított fel Széchenyi emléktáblát, domborművet vagy mellszobrot a Kárpát-medence különböző városaiban. Működése alatt több könyvet jelentetett meg, többek között magyar költők 116 versből álló antológiáját gróf Széchenyi Istvánról írott verseket.

Felvidék Ma

Megszakítás