Hidaskürt: „Iskolarendszerű szakemberképzéssel Dél-Szlovákia gazdaságának felemelkedéséért

Cservenka János húsz évvel ezelőtt alapította meg Hidaskürtön Csehszlovákia első magániskoláját. A kerek évforduló alkalmából és az új tanév megkezdése alkalmából szakmai konferenciát tartottak az iskola falai között, amelyre rangos vendégek érkeztek.
A konferenciát „Iskolarendszerű szakemberképzéssel Dél-Szlovákia gazdaságának felemelkedéséért” címmel tartották, Dr. Hoffmann Rózsa, oktatásért felelős államtitkár fővédnöksége alatt. Elsőként Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár szólt az egybegyűltekhez, aki a szlovák és a magyar nemzet összefogását sürgette, úgy véli, lejárt a politikai kalandorok ideje, akik rövidtávú haszonszerzés, saját népszerűségük növelése érdekében szembefordították a két nemzetet. „A mai magyar Országgyűlés végre törvényben hirdette ki, hogy a teljes magyar nemzet minden része összetartozik. Mondjuk ki együtt itt, a Felvidéken is, hogy összefogunk, felelősséget vállalunk egymásért”, mondta Répás Zsuzsanna, akinek egyébként kormánytaggá való kinevezése óta ez volt az első felvidéki hivatalos útja.

Ezután Cservenka János iskolaalapító visszatekintett az iskola 20 éves múltjára, előrevetítve a jövőbe vetett elvárásokat,terveket is. Duray Miklós, politikus-író a felvidéki magyarság gazdasági helyzetéről és annak javulását befolyásoló tényezőkről szólt. Csete Őrs, az Apáczai Közalapítvány igazgatója bemutatta a Határtalanul programot, és a szakközépiskolák határok feletti együttműködésének kibővítése érdekében tett erőfeszítésit. Ádám Zita, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) alelnöke a szlovákiai magyar közoktatás helyzetét elemezte, és annak kitörési pontjait kereste. Dr. Setényi János oktatáskutató az elmúlt 20 év tanulságából leszűrve vázolta fel a modern szakképzés jellemzőit. Dr. Halzl József, Rákóczi Szövetség elnöke a szövetség által támogatott célalapok célkitűzéseit ismertette. Pék László a SZMPSZ elnöke hangsúlyozta, a minőségi oktatás elválaszthatatlanul hozzátartozik a régióink fejlesztéséhez. Berényi Renáta, a nagymegyeri magániskola igazgatója az oktatási intézményük két évtizedes tapasztalatairól szólt, végül Rubovszky András, a Széchenyi Társaság főtitkára köszöntötte az iskolaalapítókat, a társaság felvidéki elnökségi tagját, Cservenka Jánost, családját és munkatársait.

A házigazda Cservenka János, a Felvidék Ma portált tájékoztatva elmondta, hogy a konferencia az eredeti elképzelésük szerint zajlott, valamennyi felkért előadó eljött Hidaskürtre. Mint mondta, nem volt célja a konferenciának, hogy hangzatos nyilatkozatot fogalmazzon meg, hanem azt szerették volna, ha azok a személyek, akik eddigi tevékenységükkel már több ízben a felvidéki magyar oktatás érdekében cselekedtek, összejönnek, megosztják egymással gondolataikat, tapasztalataikat, és azokból építkezve új lendületet hozhatnak majd a későbbiekben a szlovákiai magyar oktatásba. Mint mondta, az egész konferenciát videókamerával rögzítették, és megtalálják majd a módját annak, hogy az ott elhangzottak a széles nyilvánossághoz, illetve a pedagógustársadalomhoz is eljussanak.

Felvidék ma, O.N.

Megszakítás