A civil társadalomra kell összpontosítani a figyelmet

Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja alapítója, tiszteletbeli elnöke, majd ügyvezető, végül stratégiai alelnöke, jelenleg nem tölt be semmilyen tisztséget a pártban, ám meghívott vendégként részt vett az MKP nagymegyeri tisztújító kongresszusán. Felszólalásában a civil társadalommal való együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet, és arra, hogy 2007-2009 között a stratégiai tanács kidolgozta a felvidéki magyarság stratégiai programját, az MKP most ezeket vegye elő.

Röviden visszatekintett az MKP múltjára, ám elsősorban az előre vezető útkeresésre összpontosított. Noha a három párt egyesülése – azaz: az MKP megalakulása – még 1998-ban történt, ennek ellenére a pártegyesítést egy hosszú folyamatnak kell tekinteni, amely most zárult le. Mára ugyanis a párt nagyrészt megszabadult azoktól a személyektől, akik korábban akadályozták az egyesülést, illetve a pártegyesítésben elsősorban a különböző gazdasági lobbik érvényesülésének lehetőségét látták, és ennek következtében az MKP kormányzati időszakában (1998-2006) elvtelen módon engedtek az MKP és a felvidéki magyar közösség érdekérvényesítéséből. Ezért törvényszerű és szükségszerű volt az MKP-ban 2007-ben a változás, és ugyancsak törvényszerű és jelzésértékű, hogy a pártegyesítést megkötő három pártelnök közül kettő pártütő lett.
„Nem csak fogyunk, hanem tisztulunk is, a megtisztulási folyamattal pedig megerősödhetünk. Rendkívül fontos, hogy határozott, racionális és realista politikát fogalmazzunk meg, mert csak ilyen módon tudjuk megerősíteni az MKP-t. Ezen politika részeként az MKP-nak  nyitnia kell a civil szervezetek felé”. Duray szerint az MKP számára egy olyan igazi stratégiai partner kínálkozik, amely a civil társadalmat az MKP-val való együttgondolkodásra segítheti, ez pedig a 2002 óta létező Szövetség a Közös Célokért, amely pontosan azért jött létre, hogy egy alternatív rendszert teremtsen. Szerkezetileg alkalmas és készen áll arra, hogy a párt és a civil szervezetekkel való kapcsolatot megszervezze. Duray hangsúlyozta, hogy így az MKP olyan területekre is eljuthatna, ahová önmagában egy politikai párt nem léphet be. „Ez azért is fontos, mert amit a politika elrontott, vagy amit nem tud megoldani, azt csak a civil társadalmon keresztül tudja helyrehozni vagy megtenni” – mondta Duray.
A 2014-es parlamenti választásokra Duray szerint az MKP-nak úgy kell készülnie, hogy a törvényhozásban való részvétel, ne pedig a kormányzás legyen a megfogalmazott cél. „A kormányzással kapcsolatos kérdésekről akkor döntsünk, ha már ismét bent vagyunk a parlamentben. Ez azért is fontos, mert a parlamenti pártokat világszerte elfogadják és elismerik, míg a parlamenti kívüliekre úgy tekintenek, mint egyre a sok közül”. Duray ehhez a munkához javasolta az újonnan alakult MKP országos testületek számára azokat a dokumentumokat, melyeket 2007-2009 között a pártban működő stratégiai tanács dolgozott ki. Ezek „fagyasztott állapotban megvannak”, csak elő kell venni őket. Az MKP Stratégiai Tanácsa a stratégiai alapvetéseken túl megfogalmazta a gazdasági, a kulturális, a politikai-ideológiai, az oktatási, az életpálya, valamint a szórványstratégiát is. „Nagy munka van ezen dokumentumok mögött, melyekből több gondolat bekerült a Kárpát-medencei magyar nemzetstratégiába is. Ha a Kárpát-medencei magyarság számára ezek az elképzelések elfogadhatóak, akkor feltételezhetően használhatóak a felvidéki magyarság stratégiájának az újragondolására és a párttevékenység megfogalmazására is” – zárta szavait Duray Miklós.
A stratégiai tanács szakmai műhelyeiben elkészült program olvasható olvasható Duray Miklós honlapján.

Felvidék.ma, ON

Megszakítás