Konferenciával egybekötött iskolaavató Nagykaposon

A húszéves múltra visszatekintő magyar tanítási nyelvű hidaskürti Magán Szakközépiskola három éve nyitott kihelyezett tagozatot Nagykaposon. Május 3-án az alapító, a diákok, szülők és pedagógusok nagy álma vált valóra azzal, hogy a tagozat egy önálló épületbe költözött.

 

A húszéves múltra visszatekintő magyar tanítási nyelvű hidaskürti Magán Szakközépiskola három éve nyitott kihelyezett tagozatot Nagykaposon. Május 3-án az alapító, a diákok, szülők és pedagógusok nagy álma vált valóra azzal, hogy a tagozat egy önálló épületbe költözött.

A „Kelet jövője” c. konferenciával egybekötött ünnepség keretében került átadásra a város szívében álló iskolaépület, melyet az alapítók a Kassai Kerületi Önkormányzattól vásároltak meg. A tágas iskolaépület biztosítani tudja azt a kulturált infrastrukturális hátteret, amely a színvonalas oktatás alappillére. Az iskola már harmadik éve a Bodrogköz és Ung-vidék magyar anyanyelvű diákjai számára kínál színvonalas oktatást az érettségivel végződő hotel akadémia, kereskedelmi akadémia és kozmetikus szakokon. Három év alatt pedig gépjárműszerelő, fodrász és szakács szakon szerezhetnek szakmunkás bizonyítványt a diákok. Az iskolaavató ünnepség keretében rendezett konferencián résztvevő előadók mindegyike hangsúlyozta az anyanyelven folyó színvonalas szakemberképzés szükségességét e nagy munkanélküliséggel küzdő keleti régióban is.
Cservenka János iskolaalapító köszöntő szavait követően kifejtette, hogy gyorsan változó világunkban, a tudás századában öntudatos, jogait ismerő munkavállaló, vállalkozó képes csak helytállni a munkaerőpiacon. Mindennek alapja pedig a színvonalas szakemberképzés, itt a Felvidéken is. Ez hozhat csak gazdasági fellendülést az elmaradott régiókban is, hisz jó szakemberek nélkül nincs, aki dolgozzon, és értéket teremtsen. A minőségi oktatás feladata és az iskola küldetése, hogy a fiatalokat a szakma szeretetére, a tisztességes munkára, a becsületre nevelje, hisz ezek az értékek jelenthetnek garanciát arra, hogy helyzetünk a térségben javulni fog és szülőföldünk élhetővé válik.
Fuksz Sándor vállalkozó előadásában a tudás elsajátítása mellett az erkölcsi műveltség fontosságát emelte ki. Hangsúlyozta, hogy az oktatás mellett ez a szerep – a család és az egyházak mellett – nagy részben az iskolára hárul. Szólt a magyar anyanyelvű gyerekek létszámcsökkenéséről az iskolákban, amely minden bizonnyal a gazdasági helyzet függvénye is egy-egy térségben, hisz a fiatalok csak akkor tudnak és akarnak 1-2 gyermeknél többet vállalni, ha stabil munkahellyel és elfogadható életszínvonallal rendelkeznek. A május 21-én esedékes népszámlálás mutatja majd meg, hogy mennyien is vagyunk. Fontos, hogy mindenki bátran vállalja fel magyarságát, hogy a felvidéki magyarság létszáma a valós helyzetképet mutassa, és lehetőleg ne fogyjon, hanem gyarapodjon.
A konferencia védnöke Duray Miklós „A szülőföldön maradás és boldogulás stratégiája” című tartalmas előadásában úgy fogalmazott, hogy Szlovákia e keleti régiója nem elmaradott, hanem „gazdasági árnyékban” van. Ebből az árnyékból kell kilépnie a térségnek úgy, hogy az itt élők saját kezükbe veszik sorsukat, és a valóságot érzékelve, jövőképet látva maguk előtt megragadják a helyi lehetőségeket, amelyek ehhez szükségesek. Duray Miklós hangsúlyozta annak fontosságát, hogy az iskola nemcsak tudást ad, hanem műhelyt is teremt, ahol egymást is tudjuk erősíteni. A nagy munkanélküliséggel küzdő térség lakosságának, de elsősorban a fiatalok számára a tudás átadásán túl vissza kell adni a munkába vetett hitüket, erősíteni kell önbizalmukat, kreativitásukat és kezdeményezőképességüket. Ahhoz, hogy ez a térség magára találjon, mindenképpen térségi együttműködésre van szükség. Az iskolának pedig egy olyan új szellemiségre kell hogy neveljen, olyan szemléletet kell hogy kialakítson, amely megalapozza azt, hogy az oktatásból a munka világába kilépő diákok ne csak kiszolgáltatott termelők, de tudatos értékesítők is legyenek. Az előadó szerint ez a szellemiség mutathat kiutat a térségre szakadt gazdasági árnyékból.
Ezt követően Farkas Iván, az MKP alelnöke „Kassa megye gazdasági potenciálja és a benne rejlő lehetőségek” címmel tartott előadást, melynek során statisztikai adatokkal támasztotta alá az előző előadásban elhangzottakat, kitérve a jövőbeni lehetőségekre, tervekre.
A térség pártjainak és civil szervezeteinek feladatairól Berényi József, az MKP elnöke szólt a konferencia résztvevőihez. Előadásában kiemelte az önszerveződés és az összefogás fontosságát, valamint a civil szervezetek szerepét az érdekérvényesítés és információáramlás területén. Az elnök úr felhívta a figyelmet arra, hogy az iskola feladatai közé kell tartoznia a közösségi szellem és az önkéntes munka iránti elkötelezettség kialakításának is. Berényi József előadását követően került sor a magyarországi vendégek hozzászólásaira. Murányi Levente országgyűlési képviselő és Cserháti László Gábor, a Széchenyi Társaság alelnöke méltatta a Cservenka János által alapított iskolák magyarság-megtartó erejét, és jövőbemutató gondolatokkal emelték a konferencia színvonalát. Cserháti László, a budapesti Széchenyi Társaság nevében könyvajándékot adott át az iskola könyvtárának.
Az ünnepi konferencia moderátora Palotás József, a Kecskeméti Regionális Képző Központ igazgatója volt, aki jól ismeri a térség helyzetét, hisz nem először járt Nagykaposon. Központjuk néhány évre visszamenő hatékony együttműködést folytat a helyi oktatási és civil szervezetekkel.
A tartalmas konferenciát követően az iskola diákjai egy igényesen összeállított, jó hangulatú kultúrműsorral kedveskedtek a résztvevőknek.
A műsor után került sor az iskolaavatásra, melynek keretében Lakatos Denisza, megbízott igazgató szólt az egybegyűltekhez, hangsúlyozva a megfelelő infrastruktúra meglétének fontosságát az oktatási intézmény számára. Beszédében megköszönte a szülőknek, diákoknak és pedagógusoknak a felújítás során elvégzett önkéntes munkát és a felajánlásokat.
A május 3-i rendezvény fénypontja az iskola megnyitása volt. Cservenka János iskolaalapító, Fuksz Sándor, a kihelyezett tagozat megnyitásának kezdeményezője és Petrikán Péter, Nagykapos polgármestere vágta át az iskola bejárata előtti nemzeti színű szalagot.
A megnyitást követően a rendezvény házigazdái az épület belső terének megtekintésére és ünnepi fogadásra invitálták a megjelenteket.
A rendezvény színvonalát emelte, hogy az előadókon kívül számos közéleti személyiség – polgármesterek, iskolaigazgatók, pártok és civil szervezetek képviselői -, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola küldöttsége is megtisztelte jelenlétével a rendezvényt.

Felvidék.ma, Mgr. Tökölyi Angéla

Megszakítás