A szabadság ára – Koltay Gábor új filmjének bemutatója

2011. szeptember 19-én, 19 órakor a budapesti Uránia moziban lesz a bemutatója Koltay Gábor (Korona Film) A szabadság áraKorunk szabadságharcosa Duray Miklós ötven éve a célkeresztben c. új filmjének.

Vácott a városi művelődési házban szeptember 16-án, 18 órától tartanak egy bemutató előtti vetítést. Duray Miklós mindkét helyszínen dedikálja könyveit.

2011. szeptember 19-én, 19 órakor a budapesti Uránia moziban lesz a bemutatója Koltay Gábor (Korona Film) A szabadság áraKorunk szabadságharcosa Duray Miklós ötven éve a célkeresztben c. új filmjének.

Vácott a városi művelődési házban szeptember 16-án, 18 órától tartanak egy bemutató előtti vetítést. Duray Miklós mindkét helyszínen dedikálja könyveit.

A film szórólapján olvasható tájékoztatás:

Korunk szabadásgharcosa, Duray Miklós
Ötven  éve  a  célkeresztben

A rendező új filmje, a kiemelkedő magyar hazafi, nemzetpolgár Duray Miklós személyének bemutatásával, a felvidéki magyarság sorsáról, gyötrelmeiről, lehetőségeiről szól. Duray olyan igazságkereső, az ok-okozati összefüggéseket kereső és véleményét őszintén leíró ember, aki húsz éves hivatásos politikusi pályafutása ellenére hiteles személyiség. A hazugsággal és becstelenséggel terhes világunkban azon kevesek közé tartozik, akik tiszták maradtak. Ezért újra és újra meg kell kísérelni Őt eltávolítani a közéletből, hiszen az ilyesfajta gondolkodásmód a korrupt szellemi és gazdasági összefonódások, a múlthamisítás időszakában súlyos „veszélyforrás”. Az ilyen ember zavarja a hatalmi „elit” köreit.
Duray Miklós, korunk szabadságharcosa, azon kevés hiteles „’68-asok” egyike, a Charta ’77 aláírója, és az 1989-es rendszerváltoztatási kísérlet résztvevője, aki ma is szellemi igazodási pont. A ’80-as évek elején a kétszeri bebörtönzést is vállalva küzdött a csehszlovákiai magyar iskolákért, a magyar szó becsületéért, hiszen Trianon akkor fog beteljesülni, ha végképp elfogyunk, s már nem lesz, aki magyarul megszólalna.
A dramatikus jelenetekkel gazdagon átszőtt dokumentumfilm bővelkedik drámai részletekben. Megelevenedik az egykori rendőrségi és börtöncellák, a konspirációs lakások és titokban tartott helyszínek világa. Közel ötven egykori harcostárs és mai közéleti szereplő emlékezik a filmben, köztük bizalmi munkatársból lett egykori besúgó is. A krimiszerűen izgalmas alkotás sokoldalúan feltárja egy félelemmel és rettegéssel teli, beteglelkű társadalom működésének képtelenségét, de arra is figyelmeztet, hogy az egykori szándékok és módszerek – kevésbé felismerhetően –, a XX. század legutolsó kelet-európai rendszerváltozásával nem szűntek meg, legfeljebb átalakultak.
A film készítése során Duray Miklóst eltanácsolták a Pozsony szívében magasodó Szent Márton katedrálisból, mert vele a forgatócsoportot aligha engedték volna be a magyar királyok koronázó templomába. A pozsonyi Virág-völgyi templomból pedig ki akarták őt tiltani, noha diákkorában számtalanszor elmélkedett a Fadrusz János alkotta feszület alatt. Személye nem kívánatos sem ott, sem itt, mert igazságkeresése „indulatokat gerjeszt”.
Ott, ahol számbeli kisebbségiként él a magyar közösség, a többségi társadalom önmagának soha be nem vallott, de mégis létező bűntudata és rossz lelkiismerete, következésképp állandó félelme miatt ma is fenyegetettségben tartja az elszakított magyar nemzettesteket. De vannak olyan igazságkereső magyarok, akiket az elszakítottságban is, és a nemzet tömbjének államában is veszélyesnek tartanak. Egyszerűbb valakit az M1-es autópálya szalagkorlátjához szorítani egy páncélozott fekete Mercédesszel, ahogyan tették ezt Durayval 2006-ban, mint gondolataival vitatkozni. Az ártó és gonosz szándékokat csak akkor tudjuk leleplezni és a körülményeket megváltoztatni, ha képesek leszünk országlakosok gyülekezetéből újra erős közösségé, összetartó nemzetté válni.
Ez az alkotás is szeretne ehhez hozzájárulni. Köszönet mindazoknak, akik fontosnak tartották, hogy ez a film elkészüljön.

O.N.

Megszakítás