A szabadság ára c. film Királyhelmecen és Komáromban

Közel ötven év, egy ember, egy élet, egy sors, a felvidéki magyar sors – mindez benne van Koltay Gábor alkotásában, a Duray Miklósról készült filmben, melyben a film címének megfelelően „a szabadság ára” látható. A filmet a napokban bemutatták Királyhelmecen és Dél-Komáromban.

Hogy milyen ára van a szabadságnak egy ember, egy család, egy kisebbségi sorsba került nép, nemzet, legalábbis annak hű képviselői számára? Erre kaphatnak választ a gondolatébresztő filmkockák s az azt követő beszélgetések után, akik ellátogatnak egy-egy ilyen filmvetítésre.

2011. november 24-én a királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola nagytermében tartottak filmbemutatót.

Pásztor István, a királyhelmeci Rákóczi Baráti Köre vezetőjének szervezésében került sor a felvidéki magyar politikus, író, Duray Miklós életét bemutató film vetítésére. A vetítésre a rendező Koltay Gábor betegsége miatt nem tudott eljönni, azonban a film „főszereplője”, a felvidéki magyar politika fő szereplője, Duray Miklós jelen volt, aki a vetítés előtti és utáni személyes élményeivel, tapasztalataival közelebb hozta a filmvásznon oly távolinak tűnő, de ugyanakkor egykor (s talán még ma is) nagyon is valóságos világot. A film láttán minden jelenlévő még inkább elgondolkodott Duray Miklós eddigi életútjáról, helytállásáról, aki az őt ért szenvedések árán is kiállt nézetei mellett és soha nem adta fel egyetlen politikai hatalom vagy karrier miatt sem azokat.
Ez a több mint kétórás dokumentumfilm 1968-tól a közelmúltig követi a felvidéki magyar politikus, geológus, író életútját. Duray Miklós személyének bemutatásán keresztül a felvidéki magyarság sorsával, gyötrelmeivel foglalkozik a film. A második világháború utáni időszakról szól, de a Duray által megélt eseményeket dolgozza fel. Őszinte tényekkel, adatokkal alátámasztott filmről van szó, amelyben őszinteséggel, nyíltan beszél Duray saját életútjáról, pályafutásáról. A filmben Varga Klára színésznő szerepel és Duray mellett több olyan személy is megszólal, akik közel voltak hozzá, akiknek közük volt életéhez 1968-tól napjainkig. A filmben arra a kérdésre kap választ a néző, hogy mi is a szabadság ára. Ezt a film „főszereplője” is megjegyezte a bemutató után: „Hát ez volt a szabadság ára”.
A filmvetítést követően többeknek az volt a véleménye, hogy a kor, ill. a felvidéki nemzettörténet egy szeletének jobb megismerése miatt mindenkinek látni kell ez alkotást. Nem csupán történelmi adatokat, kordokumentumnak beillő filmkockákat láthattunk, hanem egy példaképnek is beillő személy élettörténetét látva megerősödhetünk abban, hogy a szabadságot vállalni kell, mégha olykor nehéz árat kell is érte fizetni.
Köszönet Koltay Gábornak a film elkészítéséért és Duray Miklósnak, aki lehetővé tette, hogy elkészülhessen ez a múltat bemutató és megörökítő film, ami megmarad a jövő nemzedéke számára is.

„A szabadság árát egy kiemelkedően fontos filmemnek tartom, hiszen középpontjában a magyar hazafi, Duray Miklós áll, akit nevezhetünk korunk szabadságharcosának is. Egy olyan városban pedig, amely Trianon után kétfelé szakadt, különösen érdekes lehet ez az alkotás. Minden filmemet úgy készítem, hogy az egyrészt segítsen megérteni mindazt, ami történt, másrészt, hogy egy sor tanulságot fogalmazzon meg számunkra. Szeretném, ha elindulna egyfajta párbeszéd az értelmes emberek között, határon innen és túl. Máskülönben nem fogjuk tudni megoldani a magyar-kérdést. Őszintén meg kellene beszélni a problémákat, hogyan lehetne a határok feletti nemzetegyesítést megvalósítani, autonómiát, jogokat biztosítani. Látjuk a mindennapok során, hogy iszonyatos feszültségek tombolnak Magyarország és Szlovákia között, holott mindkét ország az Európai Unió tagja. Duray életútja azt példázza, hogyan lehet magyarnak lenni, hogyan lehet egy sor dolgot úgy végiggondolni, hogy az ne ártó legyen, hanem képviselje az érdekeinket, és mindeközben értő fülekre is találjon” – mondta Koltay Gábor már a december 2-i komáromi filmbemutatón.
A rendező a film kapcsán az egyik nagy sikernek azt könyvelte el, hogy sikerült több mint 50 embert megszólaltatnia, akik vállalták arcukat és a véleményüket. Ez a rendszerváltás után 20 évvel még mindig nagy dolognak számít – fogalmazott ki Koltay. Voltak a forgatás során problémák is, köztük például az, hogy a készítőket a pozsonyi Szent Márton koronázó templomba Duray Miklóssal együtt nem engedték be. A rendező érthetően és tényszerűen, ugyanakkor izgalmasan készítette el filmjét, hogy az a lehető legtöbb embert, köztük sok fiatalt szólítson meg. A közönségtalálkozón, amelyen dr. Molnár Attila polgármester is részt vett, Koltay Gábor mesélt a film készítésének előzményeiről, illetve utóhatásáról – számolt be a komarom.hu a filmvetítésről.

A budapesti Uránia mozi dísztermében szeptember 19-én mutatták be Koltay Gábor „A szabadság ára” című portréfilmjét Duray Miklósról.

MV, Felvidék.ma

Megszakítás