Komáromban tanácskozik a Doktorok Kollégiuma

A Magyarországi Református Egyház tudományos testülete, a Doktorok Kollégiuma, 2012. augusztus 21-24. között Komáromban, a Selye János Egyetem központi épületében tartja plenáris ülését és éves közgyűlését.

Közel négy évtizeddel ezelőtt alakult meg a Collegium Doctorum, mely minden évben plenáris ülést, közgyűlést és szekcióüléseket tart. A Doktorok Kollégiumának elnöke dr. Bölcskei Gusztáv, Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, a tudományos testület alelnöke dr. Fekete Károly, főtitkára dr. Kádár Zsolt. Az előkészületek Debrecenben, Egerben és Komáromban zajlottak.

Ebben az esztendőben Felvidéken, Komáromban a Selye János Egyetemen rendezik meg tanácskozásukat 2012. augusztus 21. és 24. között. „Augusztus 21-én kedden plenáris ülést tartunk, melyen többek között szeretnénk megemlékezni az egyháztörténeti- és teológia-történeti szempontból egyaránt fontos személyiségről, Bod Péterről és Huszár Gálról. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a kisebbségben lévő magyarság helyzetéről, lehetőségeiről is hiteles információt kapjunk konferenciánk helyszínére való tekintettel” – informálta korábban a Felvidék.ma-t dr. Kádár Zsolt főtitkár.

A plenáris ülés a program szerint augusztus 21-én 11 órakor kezdődött nyitó áhítattal, amelyet Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke szolgáltatott, megnyitó beszédet mondott dr. Bölcskei Gusztáv püspök és a vendéglátó Selye János Egyetem részéről dr. Molnár János dékán. Ezután előadást tartott dr. Duray Miklós felvidéki politikus, író, címzetes egyetemi docens. Dr. Szabó András professzor az 500 évvel ezelőtt született Huszár Gál reformátorra, nyomdászra, hymnológusra emlékezett, dr. Monok István professzor és dr. Gudor Botond egyháztörténész pedig Bod Péterről tartottak előadást.

Augusztus 23-án lesz a Doktori Kollégium éves közgyűlése, a három nap során több kulturális programon és szakmai megbeszéléseken vesznek részt a tudományos testület találkozójának résztvevői.

Duray Miklós előadása itt olvasható.

Megszakítás