A magyar tudomány ünnepe Kecskeméten

Kecskeméten a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) a Magyar Tudomány Napja alkalmából ünnepséget szervezett november 19-én. Az ünnepi napon megalakították a TIT Határon Túli Magyarok Szakosztályát, melynek elnökévé Duray Miklóst, titkárává Kerényi Györgyöt választották.

dm 1015

Szabics István, a Bács-Kiskun Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulat igazgatója az esemény előzményeiről elmondta, hogy szervezetük legutóbbi közgyűlésén határozták el, hogy újra megszervezik a különböző tudományágakra összpontosító szakosztályokat, és köztük, integráló, interdiszciplináris jelleggel a Határon Túli Magyarok Szakosztályát, amelynek elsődleges feladata a társulat megyei szervezetének tagjai és a határon túli magyar közösség tudósai közti kapcsolat erősítése lesz.

Duray Miklós 2011-től tagja a TIT-nek, tevékenyen bekapcsolódott a szervezet munkájába, ezért egyhangú döntéssel született meg a határozat, hogy mint a határon túli magyarság egyik emblematikus képviselője, geológus és a társadalomtudományokban elmélyült személyiség, ő vezesse az első évben a szakosztály munkáját.
Kerényi György a határon túli magyarság körében ugyancsak ismert közéleti személyiség, a magyar Országgyűlés elnökének egykori kabinetfőnöke, aki Kecskeméten él, vállalta a titkári teendőket azzal az elkötelezettséggel, hogy a szakosztályba a felvidéki, délvidéki tagok mellé a többi régióból is bevon tagokat.
Kecskeméten a TIT Határon Túli Magyarok Szakosztályának alakuló ülése
A Határon Túli Magyarok Szakosztályának alakuló ülésén jelen voltak a TIT további szakosztályainak elnökei, és élénk diskurzusban több javaslat is született arra, hogyan lehet a szakosztályok munkájába bevonni a határon túli magyar tudósokat.
Elhatározták, hogy a Határon Túli Magyar Szakosztály minden év novemberében, a Magyar Tudomány Napja alkalmából a szomszédos ország valamelyikében szervez kihelyezett ünnepi ülést, ezzel ráirányítják a figyelmet a Magyar Tudomány Napjára a határon túl is. A magyar Országgyűlés a Magyar Tudomány Napjáról szóló törvényben november 3-át jelölte meg az ünnep napjaként, mert Széchenyi István 1825. november 3-án az Országgyűlésben bejelentette, hogy birtokainak egy éves jövedelmét felajánlja a Magyar Tudós Társaság alapításának céljára.
Az első ilyen kihelyezett ünnepséget 2016-ban Pozsonyban szervezik meg, a Szövetség a Közös Célokért társulással közösen, hiszen a bejelentés, mint ismeretes, a pozsonyi Országgyűlésben történt. Dr. Király László, a TIT megyei szervezetének elnöksége idején éppen Kecskemétről indult a kezdeményezés, hogy legyen a magyar tudománynak egy napja, a TIT javasolta és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés hagyta jóvá először, majd jutott el a magyar Országgyűlésig a javaslat.

Dr. Kriston Vízi József muzeológus részéről felmerült konkrét javaslatként, hogy a kulturális örökség szakosztály elnökeként a határon túli magyar tagokkal közösen szívesen megszervezné Pozsonyban is a szecesszió értékeit, Lechner Ödön munkásságát bemutató kiállítást, hiszen a koronázó városban a szecesszió stílusát őrző szép épületek vannak. A kiállítás anyagát a kecskeméti és a szabadkai közönség is látta már. Pogány Erzsébet hozzátette, hogy ha sikerül a felvidéki fiatal építészeket bevonni, akkor az eseménynek minden bizonnyal jó visszhangja lesz.
Az ülésen jelen volt Kecskemét város képviseletében Lévai Judit is, aki örömmel fogadta a sajátságos szakosztály megalakulását és felajánlotta az önkormányzat segítségét is a határokon átívelő munka sikere érdekében.

A Tudomány és Technika háza
A kecskeméti Tudomány és Technika házában ezután a Magyar Tudomány Ünnepén, a TIT szövetséggé alakulásának, valamint a Bács-Kiskun Megyei Szervezet önálló egyesületté alakulásának 25. évfordulója alkalmából kitüntetéseket adott át dr. Falus András akadémikus, a TIT országos alelnöke: Dr. Kraszkó Károly, a TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesületének elnöke Bugát Pál emlékérmet, Dr. Iványosi Szabó András Kiváló Ismeretterjesztésért Emlékérmet, és Fischer Róbertné gazdasági vezető Ismeretterjesztő Társulati Munkáért emlékérmet kapott.

Ezután két ismeretterjesztő előadást hallgatott meg a közönség, prof. Dr. Falus András akadémikus, immunológus, a SOTE egyetemi tanára „Hardver és szoftver a biológiában, sors vagy valószínűség” címmel, prof. Dr. Szécsi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem tanára pedig „Tudományos kommunikációs az információ korában” témában megfogalmazott gondolatait, kutatásai eredményeit mutatta be.

Pogány Erzsébet, Felvidék.ma

Megszakítás