Duray Miklós tiltakozó levele a törvényjavaslat ellen

Könyv: Kettős elnyomásban

13. dokumentum 1984. február

1984A Csehszlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja ezúton ajánlja az Ön és minden ismerőse figyelmébe dr. Duray Miklósnak a készülő új iskolatörvény kapcsán országunk vezetőihez intézett állásfoglalását Mint ismeretes, dr. Duray Miklóst 1983. februárjában a szlovákiai magyar kisebbség védelmében kifejtett tevékenységéért bíróság elé állították. A vádat ellene azóta sem ejtették el.

Tisztelt Elnök Úr!

Tisztelt Törvényhozó Testület!

Tisztelt Kormány!

Olyan ügyben fordulunk Önhöz és Önökhöz, melyben az elmúlt öt esztendő folyamán a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága által kénytelenek voltunk több ízben is állást foglalni. A szlovákiai magyar iskolák, illetve a nemzeti kisebbségek iskolarendszerének sorsa érdekében tesszük ezt most is.

A Szlovák Szocialista Köztársaság Kormánya 1983 novemberében jóváhagyta azt az iskolaügyi törvényjavaslatot, mely az iskolák oktatási nyelvéről is rendelkezik. A törvényjavaslat ugyanazokat a szándékokat tükrözi, melyek az SZSZK Iskolaügyi Minisztériumában a magyar iskolák oktatási nyelvének megváltoztatására készült tervekben testesültek meg. Ezek ellen a tervek ellen az adott időben már tiltakoztunk. Az iskolaügyi törvényjavaslat azonban még nagyobb teret enged az ilyen törekvéseknek. Elfogadása után nem csupán az oktatási nyelv korábbi értelemben vett megváltoztatására nyüna lehetőség, hanem gyakorlatilag fel lehetne számolni a nemzeti kisebbségek anyanyelvén folyó oktatást. A törvény- javaslat tehát alapjában veszélyezteti a Szlovákiában élő nemzeti kisebbségek kultúráját

Az 1960-ban elfogadott alkotmány elvileg biztosította a magyar, ukrán és lengyel nemzetiségű állampolgárok anyanyelvi oktatásának és kulturális fejlődésének minden lehetőségét és eszközét. Az 1968/144 sz. „nemzetiségj alkotmánytörvény” által biztosított jogok pedig a nemzeti kisebbségek kultúrájának, oktatásügyének, valamint gazdasági és politikai életének további fejlődését hivatottak szolgálni. Ez a törvényjavaslat azonban mind tartalmilag, mind formailag ellenkezik a „nemzetiségi alkotmánytörvény”- nyel. Ama érvelés pedig, mely szerint az új iskolaügyi törvény a nemzeti kisebbségek oktatási rendszerében fokozatosan beállt változásokat hivatott törvényesíteni, csupán azt igazolja, hogy ezen a téren eddig is sorozatosan megsértették az alkotmány elveit

Az alkotmány által biztosított jogunk állást foglalni az ország lakosságát érintő fontos kérdésekben, így tehát fokozottan élünk ezzel a jogunkkal az iskolák jövőjét illetve mind a magyar, mind általában az ország kisebbségi iskoláinak sorsát érintő kérdésekben. Azonban egyúttal kötelességünk is — és egyben az ön valamint az Önök kötelessége is — felhívni a figyelmet a törvénytelenségekre, illetve gátat vetni ezeknek. És ennek most itt a legfőbb ideje, mert még nem késő.

A kérdés fontossága miatt ismételten hangsúlyoznunk kell, hogy a valószínűleg 1984. március 12-én a Szlovák Nemzeti Tanács által elfogadásra kerülő törvény jelenlegi javaslata tartalmilag ellenkezik az alkotmánnyal, és mindaddig alkotmányellenes marad míg lehetőséget nyújt az oktatás nyelvének rendeletszerű megváltoztatására, illetve ilyen értelemben agitál. Az ilyen tartalmú törvény elszabadítaná a sovinizmus önkényét, feltehetően minden oldalon, részlegesen felfüggesztené az alkotmányt, és szabaddá tenné az utat a nemzetpusztítás irányába.

Reméljük azonban, hogy ez nem következik be.

Dr. Duray Miklós

Pozsony, 1984. február 12.

Megszakítás