A Szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportjának második, „szülőkhöz, pedagógusokhoz és iskolabarátokhoz” intézett körlevele

Könyv: Kettős elnyomásban

17. dokumentum 1984 május.

Tisztelt Szülök, Pedagógusok és Iskolabarátok!

Ez év február elején levélben fordultunk Önökhöz a szlovákiai magyar iskolák sorsát fenyegető veszély miatt. Amint tudják, a Szlovák Kormány az elmúlt évben egy olyan új iskolaügyi törvényjavaslatot dolgozott ki, amely lehetővé tette volna, hogy a nemzetiségi kisebbségek iskoláiban csaknem teljesen felszámolják az anyanyelven folyó oktatást Most arról szeretnénk Önöket értesíteni, hogy mi történt a levelünk szétküldése óta.

Februárban és márciusban nagyméretű tiltakozási hullám indult a törvényjavaslat vonatkozó bekezdései ellen. Több mint tízezer csehszlovákiai magyar írt levelet az államhatalmi és pártszerveknek a magyar iskolák

A napi sajtóból is értesülhettünk arról, hogy a Szlovák Nemzeti Tanács április 2-i ülésén elfogadott iskolaügyi törvénye nem tartalmazza a javaslatnak a tiltakozást kiváltó részét A tiltakozás tehát nem volt hiábavaló.     i

Megnyugvással tölt el bennünket hogy a Szlovák Kormány józan I ^látással visszavonta a törvényjavaslatnak azt a részét amely korlátozta j volna a nemzeti kisebbségeket alapvető emberi jogaik gyakorlásában. Azonban korántsem megnyugtató az iskolaügyi miniszter március 24- én tartott sajtóértekezletén elhangzott kijelentése. Eszerint a törvény- javaslatból kihagyott két bekezdést miniszteri rendeletek útján fogják valóra váltani. Hasonlóan nyugtalanítónak tartjuk a miniszternek a magyar iskolák színvonalát és a magyar pedagógusok szakmai felkészültségét elmarasztaló kijelentéseit (Učitelské Noviny március 15, Pravda, Új Szó április 3). Nem azt vitatjuk, hogy van-e ok a bírálatra — ámbár a magyar iskolák nehézségei a magyar kisebbség iskoláival szemben érvényesített hátrányos megkülönböztetésből adódnak — hanem attól tartunk, hogy az alkotmány és a törvény által biztosított jogainkat hivatali intézkedésekkel fogják korlátozni.

Reméljük, hogy a józanság, amellyel a kormány az iskolaügyi törvény- javaslatnak a nemzetiségi alkotmánytörvény elveivel ellenkező fejezetét visszavonta, a jövőben is gátat vet a magyar iskolák elsorvasztására irányuló törekvéseknek. Valódi segítőkészségét bizonyítaná, ha kibővitené a magyar iskolák hálózatát és biztosítaná, hogy magyar iskoláink anyagi I lehetőségeikben is a kor színvonalára emelkedjenek az oktatás hatékonysága mellett.

 1. május A szlovákiai Magyar Iskolák Védelmi Csoportja

 

 

Szerkesztői megjegyzések és helyreigazítások a 11.-17. dokumentumhoz:

 

 1. dokumentum

A dokumentum magyarul készült. Nyomtatásban a „Kék Könyv”-ben jelent meg először.

 1. Nem a Kerületi Nemzeti Tanács, hanem: Kerületi nemzeti bizottság.
 2. A magyar írásmód szerint: 1968/144 Tt sz. alkotmánytörvény.
 3. Nem a Kerületi Nemzeti Tanácsok, hanem: a Kerületi nemzeti bizottságok.
 4. Nem a nemzeti Tanácsokra, hanem: a nemzeti bizottságokra.

 

 1. dokumentum

A dokumentum eredetije szlovákul készült. Nyomtatásban most jelenik meg

 1. dokumentum

Duray Miklós levele eredetileg szlovákul készült A magyar változata 1984. feb- ruáijaban elhangzott a Szabad Európa Rádió magyar műsorában. Nyomtatásban a „Kék Könyviben jelent meg először.

 1. dokumentum

(Elhangzott a Szabad Európa Rádióban 1984. március 22-én. Nyomtatásban a „Kék Könyv”-ben jelent meg először.

 1. SZER: Szabad Európa Rádió
 2. Utólag kiderült, hogy ez téves információ volt. Csak 105 első elemistát Írattak magyar iskolába Rimaszombatban, azonban ez is túllépte a korábbi évek átlagát (Ez a megjegyzés a 16. dokumentumba átvett szövegrészre is vonatkozik).
 3. Emiatt az iskola igazgatóját és több szülőt meghurcolt a politikai rendőrség.
 4. Csak azok nem jelentek meg, akik vagy későn kapták meg az értesítést az összejövetel időpontjáról, vagy betegek voltak. Egy esetben pedig a munkáltató nem adott szabadságot a Csemadok KB tagjának.
 5. Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága.
 6. A tilalom Szlovákia azon helységeinek a nevére is vonatkozott, amelyeknek ma már ugyan nincs magyar lakosa, mert a 17. század óta fokozatosan elvesztette magyar népességét, de 1947-ig a középkor óta hagyományozódó magyar nevén említették (1947-ben volt az első nagy — Stanislav féle — helységnév-reform Szlovákiában, amely a magyar eredetű helységnevek zömét eltörölte a hivatalos használatból).
 7. Ennek azonban nem a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete volt az oka, hanem a két ország közötti pénzügyi ellentétek. Csehszlovákia ugyanis nem fogadja el fizetőeszközként a csehszlovák Koronát (Kés) Magyarországtól.
 8. dokumentum

Elhangzott a Szabad Európa Rádióban 1984. április 8-án. Nyomtatásban a „Kék Könyv”-ben jelent meg először.

 1. Ez túlzó becslés volt. Valójában becsléssel sem állapítható meg a tiltakozó levelek száma. A különböző vonalon tiltakozók száma azonban elérhette a I tízezret
 2. Az interjút a függelékben közöljük.
 3. dokumentum

Nyomtatásban most jelenik meg először. A dokumentumnak a 14. és a 15. dokumentumból átvett részei helyenként stilisztikailag eltérnek az eredeti szövegtől.

A 14. dokumentum egyes részeihez fűzött megjegyzések vonatkoznak a 16. dokumentum azonos részeire is. A kiemelt szövegrészek csak ebben a dokumentumban jelentek meg.

 1. dokumentum

Ez a dokumentum a „Kék Kőnyv”-ben jelent meg először.

Megszakítás