Cseres Tibor, Csurka István és Mészöly Miklós tiltakozása Duray letartóztatása ellen

Három neves magyarországi író. Cseres Tibor, Csurka István és Mészöly Miklós nyilatkozatban tiltakozott Duray Miklós letartóztatása ellen.
Budapest, 1984. június 6.

Nyilatkozat

1984. május 10-én Pozsonyban letartóztatták Duray Miklós geológust, írót, a szlovákiai magyar kisebbség jogainak ismert védelmezőjét, a Charta egyik aláíróját. A vád: a Köztársaság külföldi érdekeinek megkárosítása, valamint izgató hírek terjesztése. 1982-ben egyszer már letartóztatták Durayt, de akkor három hónap multán – ügyének tárgyalását megszakítva – szabadon bocsájtották. A reá figyelő magyar közvélemény ezt a határ mindkét oldalán kedvező jelként vette tudomásul.

Ugyanígy kedvező jelnek látszott az is, ami az iskolaügyijavaslat vitájában történt. E törvénytervezetnek ugyanis voltak olyan passzusai, amelyek a magyar anyanyelvű oktatást létében fenyegették. Ezek ellen, iskoláik védelmében, közel 10,000 szlovákiai magyar emelt szót a csehszlovák állam illetékes fórumain. Duray Miklós pedig nyílt levélben fordult Gustav Husak köztársasági elnökhöz. A szlovák kormány mindezek után visszavonta a törvénytervezet sérelmezett szakaszait. Az 1984. április 2-án elfogadott törvény megerősíti a nemzetiségi iskolák mai helyzetét.

E bizakodásra tápot adó fejleményekre következett Duray Miklós ujabb őrizetbe vétele, kihallgatások sorozata, s Duray ellen újabb vádemelés. S mindez olyan eltökélt szigorral zajlik, hogy azt kell hinnü, az iskolatörvény körüli küzdelmekhez s általában a kisebbségvédő munkához szükséges bátorság letörésére irányul. S olyan félelmeket támaszthat, amelyek megbéníthatják a legtisztább szándékokat is.

Úgy látjuk, hogy ez a por kikezdheti a védtelenek türelmét, elveheti munka- és életkedvét.

Duray Miklós börtönbe vetése tehát nemcsak egyéni jogsérelem, az egész magyar kisebbség sérelme is. Szabadon bocsájtása és a vádak elejtése azt jelentené a magyar közvélemény számára – a határ mindkét oldalán -,hogy a türelem és józanság egyszer megint erősebbnek bizonyul a nemzeti elfogultságnál és gyűlölségnél.

Ezen nyilatkozat három aláírója résztvett Duray Miklós első, megszakított bírósági tárgyalásán, s kötelezettséget vállalt sorsának figyelemmel kisérésére.

Budapest, 1984. június 6-án.

Cseres Tibor, Csurka István, Mészöly Miklós

Megszakítás