A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának tiltakozása a csehszlovák kormány antidemokratikus politikája ellen

(Könyv: Kettős elnyomásban)
59. dokumentum – 1989. február 27.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága a következő levelet küldte Csehszlovákia köztársasági elnökének, Gustáv Husáknak:

Tisztelt Elnök Úr!

A független gondolkodású csehszlovákiai magyarok mélységes felháborodással és aggodalommal értesültek arról, hogy az általuk tisztelt és nagyra becsült drámaírót, polgárjogi harcost, Václav Havelt politikai nézeteiért, mondvacsinált vádak alapján kilenc hónapi szigorított börtönre ítélték. Határozottan tiltakozunk ezen igazságtalanság ellen Tiltakozunk továbbá a cseh demokratikus ellenzék további képviselőinek elítélése és fogva tartása ellen is. Ezek az intézkedések sértik a Helsinki Egyezményben Csehszlovákia által is vállalt kötelezettségeket az emberi jogok és a szabad véleménynyilvánítás terén. Ellentétben vannak a bécsi utótalálkozón elfogadott dokumentumok emberi jogi tételeivel is.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy a csehszlovák kormány és az ország hatalmi szervei nem hajlandók elismerni, hogy az egyre növekvő számú demokrata polgárjogi harcos Csehszlovákia lakossága döntő többségének a diktatúra által elfojtott és kényszerűségből titkolt nézeteit fejezi ki.

Az elmúlt napokban lefolytatott perek egyértelműen bizonyították, hogy a csehszlovák politikai vezetésnek legfőbb gondja saját hatalmának megtartása. Ennek érdekében minden jobbító szándékú ellenzéki megnyilatkozást eleve elutasít. Nem hajlandó érdemi párbeszédet folytatni olyan szervezetekkel és egyénekkel, akik rámutatnak a gazdasági és társadalmi bajok igazi okaira. Megbélyegzik és valótlanságokkal teletűzdelt propagandakampányt folytatnak a Charta ’77 és más illegálisnak minősített szellemi csoportosulások ellen. A hatalmi struktúra megtartása számára előrevalóbb az ország gazdasági prosperitásánál és az állampolgárok jobb jövőjénél.

Az 1988 szeptemberében átalakított kormány és politikai vezetés a hivatal átvétele után ideges türelmetlenséget mutatott és brutálisan lépett fel az 1988. október 28-át békésen ünnepelni szándékozó polgárok ellen. Ugyanfa értelmetlen keménységgel tette lehetetlenné az emberi jogokról külföldi részvétellel szervezett előadássorozatot.

Az 1988. december 10-én, az emberi jogok napján Prága III. kerületében tartott nyilvános megemlékezés engedélyezése, mint kiderült, csak taktikai intézkedés volt. Arra szolgált, hogy élét vegye a bécsi utótalálkozón elhangzó bírálatoknak. Jellemző a csehszlovák vezetés kétszínűségére, hogy amint elérte célját, rögtön sajtókampányt indított az el6zóleg engedélyezett összejövetel ellen. A prágai III. kerületi Nemzeti Bizottság pedig határozatban mondta ki, hogy a jövőben semmilyen ellenzéki összejövetelt nem engedélyez.

Felháborodással értesültünk továbbá a Jan Palach halálának évfordulóján tartott megemlékezések brutális rendőri elfojtásáról és a résztvevők egy részének letartóztatásáról. Ezek az események és a napokban lezajlott perek Václav Havel és társai ellen most már mindenki számára világossá tették, hogy a jelenlegi vezetés teljesen eljátszotta a lakosság bizalmát. Csupán á karhatalmi erőkre, valamint a párt- és állami bürokratákra támaszkodva tartja fenn magát. Megfizeti őket és segítségükkel megfélemlíti a lakosságot.

Ilyen körülmények között nem lehet hallgatni. Úgy érezzük, az állampolgárok hangját előbb-utóbb kénytelen lesz a kormányzat meghallgatni. Mi, magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgárok érdekünknek tartjuk az ország boldogulását, a rendezett demokratikus viszonyok kialakítását. Ezért követeljük az igazságtalanul elitélt Václav Havel és társai azonnali szabadon bocsátását, a politikai és rendőri terror megszüntetését. Független, szabad, demokratikus és félelem nélküli Csehszlovákiát akarunk, ahol a szabad véleménynyilvánítás körülményei között minden állampolgárnak, nemzetnek és nemzetiségnek egyenlő jogai vannak.

A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága

A kiadmány hiteléül: Duray Miklós

Megszakítás