A Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről c. könyv szerzői

A csehszlovákiai nonkorformisták… szerzői

(Könyv: Csehszlovákiai nonkorformisták az országban élő magyar kisebbség helyzetéről és a nemzetiségi kérdésről, 1989)

A cikkek szerzőiről

KUSÝ, Miroslav
Pozsonyban élő szlovák filozófus. A 60-as években egyetemi tanszékvezető tanár, 1968 őszén Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága ideológiai osztályának vezetője volt, majd kizárták a pártból. 1977-ben csatlakozott a Charta ’77 prágai polgárjogi nyilatkozathoz. 1984 júniusában levélben tiltakozott Duray Miklós bebörtönzése ellen, akit a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságában kifejtett tevékenysége miatt tartóztatott le a csehszlovák hivatalos hatalom.

ŠIMEČKA, Milan
Pozsonyban élő cseh-morva származású filozófus, esszéista. A 60-as években egyetemi előadó, a pártból való kizárása után fizikai munkásként dolgozott. A csehszlovákiai máskén tgondol kódok egyik legismertebb egyénisége. 1984 júniusában ő is levélben tiltakozott Duray Miklós bebörtönzése ellen.

ČARNOGURSKY,Ján
Pozsonyban élő jogász. 1980-ban kizárták az ügyvédi kamarából, mert egy politikai jellegű perben egyértelműen a vádlott érdekét képviselte. A szlovák politikai katolicizmus hagyományaira támaszkodva Szlovákia egyetlen nemhivatalos szlovák társadalmi aktivitásának, a szlovák „katolikus ellenzéknek” élvonalbeli képviselője. 1984 júniusában tiltakozó levelet írt Duray Miklós bebörtönzése ellen.

DURAY Miklós
Pozsonyban élő geológus. A 60-as években a csehszlovákiai magyar fiatalok független klubmozgalmának a szervezője. 1968-69-ben a Magyar Ifjúsági Szervezet egyik vezetője. Az 1978-ban alakult Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának legalizált képviselője. 1983-ban csatlakozott a Charta ’77 polgárjogi nyilatkozathoz.

POSONIENSIS, SECRETARIUS
A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának tagjai.

Megszakítás