Önrendelkezési kísérleteink – A szellemi együttműködők névsora

Az Együttélés Országos Tanács Intéző Bizottsága tagjainak és az Együttélés parlamenti képviselőinek névsora, akik munkájukkal, véleményükkel hozzájárultak a kötetben összegyűjtött dokumentumok kimunkálásához, valamint az önrendelkezéssel kapcsolatos szellemi folyamat alakításához.

Andrássy Ferenc
Bajnok István
Batta Attila (1997-ben tragikus körülmények között elhunyt)
Batta István
Bauer Edit
Boros Zoltán
Dobos László
Dolník Erzsébet
Duka Zólyomi Árpád
Duray Miklós
Fehér Miklós
Filakovszky János
Fuksz Sándor
Gyimesí György (1994-ben ki lett zárva az Együttélésből, később új pártot alapított)
Gyurcsík Iván
Harna István
Hortai Éva
Komlósy Zsolt
Köteles László
Kvarda József
Mihályi Molnár László
Pásztor István
Pázmány Péter
Popély Gyula (1991-ben távozott az Együttélésből, és megalapította a Magyar Néppártot)
Rózsa Ernő
Sebők Zoltán
Szabó Olga
Szabó Rezső

Megszakítás