Magyar értelmiségiek tiltakozása – Duray is az aláírók között

„A félelem diktálta lejáratás ellen, s Orbán Viktor mellett emeljük fel szavunkat.”

Mi, ennek a nyilatkozatnak a megfogalmazói kijelentjük, Orbán Viktort a XX.-XXI. század Európa-szerte legkiemelkedőbb politikusának tartjuk.

Aki a magyar nemzet érdekében eddig is sokat tett, s minden bizonnyal tesz is a jövőben.
Ehhez nem fér kétség.
Magasan kiemelkedik az őt meghurcolni, megalázni szándékozók közül.
E nyilatkozat aláírói a lehető leghatározottabban elítéljük mindazokat, akik az Orbán Viktor miniszterelnök urat hitelteleníteni szándékozó médiakampányban – akár tudatosan, akár pedig megtévesztés révén – nyilatkozataikkal részt vesznek.

Mi, keresztények tudjuk, hogy az ember gyarló, s olykor hibázik is.
Ám Orbán Viktor az elmúlt tizennyolc esztendőben – miközben filozófiája, társadalomról alkotott képe, célja folyamatosan fejlődött – pontosan feltárva ennek a sokat szenvedett magyar népnek-nemzetnek fájdalmas diagnózisát, hatalmas művet alkotott a magyar polgári demokrácia megteremtése érdekében. Amely a hazai és a nemzetközi politikatörténetben méltó helyet kap majd.

Orbán Viktor magyar hazafi, sorsa összefügg a nemzet sorsával is!
A nemzet megmentése érdekében a miniszterelnök-jelölti pozícióról is lemondott, kompromisszumkészség gesztusát hangsúlyozva: fogadókészséget remélve, Európa-szerte elismerést kiváltva. S ezek után a hazai televíziók, lapok zöme kíméletlenül támadja azt az államférfit, akinek a vezetésével képesek lehetnénk kievickélni abból a nagy, pénzügyi és mentális csődből, amelybe a most választást nyert, nem éppen feddhetetlenségről híres pártok vezéralakjai – óriási adósságot felhalmozva – az előző négy évben belehajszolták hazánkat.

A balliberális média hangadói mindent megtettek annak érdekében, hogy a polgárok ne ismerjék meg az adatokat, a drámai helyzetet, a valóság mögött rejlő igazságot! Elhallgatásukkal súlyos bűnt követett el a kormány és pincér médiája!

A Trianon által elszakított területeken élő magyarok, itt a Kárpát-medencében lélegzet-visszafojtva várták, hogy Orbán Viktor vezetésével olyan kormány alakuljon, amely egyenrangúvá emelve képviseli nemzeti érdekeinket. Ám a kommunista gyökerű, sokszor nemzetellenes média, szoros összhangban a külföldi erőkkel, Orbán Viktor ellen hangolta a televíziók által könnyedén kiszolgáltatottá, tússzá silányított, befolyásolható magyar polgárok nem elhanyagolható részét.

Orbán Viktorral félelmet keltettek.

Az uralkodó média választási vereség hangulatában mind nagyobb hevességgel sulykolja Orbán Viktor távozását, mi több: eltűnését a magyar politikai életből, arra is vetemedve, hogy a FIDESZ-MPSZ elnöke (feltehetőleg a párttal együtt…) vonuljon emigrációba.

E félelem szülte s gyűlölet diktálta gondolatok ellen, s Orbán Viktor miniszterelnök mellett emeljük fel szavunkat.

Tiltakozva: tűrhetetlen, hogy egy magát szabadnak nevező társadalomban véleményt formáló politológusok, pártról pártra vándorló, bukott képviselők, most: elemzők, televíziós műsorvezetők, újságírók – tisztelet a kevés kivételnek – minden erkölcsi-etikai normát áthágva, lejárató nyilatkozataikkal-tevékenységükkel hamis véleményekkel befolyásolják, megzavarják: elbizonytalanítsák a magyarság millióit.

Teszik ezt azért, hogy megöljék a felemelő hitet és az erőt sugárzó reményt az emberekben!

Azt a magyar nemzeti összefogást, amelyre talán soha nem volt oly nagy szükség, mint napjainkban!

Aláírók:

M. Szabó Imre televíziós újságíró, Európa-érmes, Bayer Zsolt televíziós műsorvezető, újságíró, Bándy Péter újságíró, Magyar Demokrata

Dr. Bőzsöny Ferenc főbemondó, Beck György nyugdíjas informatikus, Bődey Kati és Sándor nyugdíjas, Csoóri Sándor költő, Csernák Árpád író, a Búvópatak főszerkesztője, Dr. Csókay András idegsebész, Csapó Endre (Sydney) Ausztrália, főszerkesztő, Cs. Kovács Gabriella, építészmérnök, Danielisz Adrienne, Deáki László történész-újságíró, Döbrentei Kornél Európa-érmes költő, Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártja ügyvezető elnöke, Felvidék, Éliás Tibor operaénekes, Fillinger László nyugdíjas villamosmérnök, Ferencz Éva énekművész, Dr. Kovácsi Aladár öttusázó olimpiai bajnok, Ferencz Csaba professzor, Fekete József újságíró, Debrecen, Frigyesy Ágnes újságíró, Fülöp László, építész, író, USA, Gera Katalin szobrászművész, főiskolai docens, Görög Csaba nyugdíjas mérnök és családja, Győrffy László író, publicista, Herman Adrien, Herman Gábor, Herman Ferenc, Horváth Alpár, az Európai Idő főszerkesztője, Dr. Horváth Miklós állatorvos, volt MDF-es országgyűlési képviselő, Boóz Károly épületgépész, Dr. Horváth Miklósné vegyészmérnök, dr. Horváth Béla ny. főállatorvos, Horváth Károlyné, Budapest, Hátsági Béla nyugalmazott gazdász, Dániel Miklósné m.szerkesztő, Hetényi Tamás villamosmérnök, USA, Eperjes Károly színművész, Dr. Eőry Ajándok orvos, Eszterle István KÉSZ, Dunakanyar, Dr. Jávor Alajosné, Jávor Zoltán ny. főiskolai tanár, Haeffler András szerkesztő, Magyar Rádió, Jáky Ildikó, Jókai Anna Kossuth-díjas író, Kalász Márton, a Magyar Írószövetség elnöke, v.Dr. Keményfi Béla, Kemény András szerkesztő, Kairosz Kiadó, Kondor Katalin, a Magyar Rádió volt elnöke, műsorszerkesztő, Európa-érmes, Korbuly Péter, a Magyar Rádió bemondója, Koltay Gábor filmrendező, Kővári Péter villamosmérnök, Kusztos Tibor lelkipásztor, a „Kalotaszeg” főszerkesztője, Erdély, Mag László kommunikációs szakértő, Morvai Katalin újságíró, Maróth András üzemmérnök, Nemes Attila versus egyetemi tanár, érsebész, az orvostudományok doktora, Nagy Kollár Gyuláné, Duna-korzó Polgári Egyesület elnök, Paks, Pitti Katalin operaénekes, Rév Tamás, Oláh Gyárfás tanácsadó, Alcsútdoboz, Lovas Erika tanár, Sarusi Mihály József Attila-díjas író, Táncsics-díjas újságíró, Sarusiné Kállai Rózsa pedagógus, Sarusi Gyöngyi pedagógus, Siklósi Beatrix műsorkészítő, Szabó Bernadett könyvtáros, Szabó Ákos ny. gépészmérnök, Szabó Ákosné ny. középiskolai tanár.

Szabó Gergely közgazdász, Szabó Imréné vállalkozó, Budapest, Szabó Miklós villamosmérnök, Szitányi György újságíró, Tőkés László királyhágó-melléki református püspök, Nagyvárad, Tolnai Eta közgazdász, Szanyó Árpád gépészmérnök-vállalkozó, Nemestóti Szabó Veronika énekművész, Nagybákay A. János menedzser, Takacsik Tibor cégvezető, vegyész, Kolozsvár, Tornádó Polgári Kör (Tornádó Hír Koppándi Barna szerkesztő).

Turcsány Péter író, Kráter Kiadó, Vass István Zoltán újságíró, Venczel Szilvia, Veress László jogász, Wabrosch Katalin pedagógus, Nünberg, Wittner Mária ’56-os halálraítélt, országgyűlési képviselő, Vikidál Gyula színművész, Kaslik Péter ny. tanár, Cambridge, Ontario, Kanada, Dr. Mados Lászlóné, Mézes Miklós, a Demokrata Néppárt volt parlamenti képviselője, Niagara Falls, Kanada, Lászlóczky Éva vállalkozó, dr Lipták András, nyugdíjas mérnök-doktor, Belovai István katonai hírszerző, USA, Varga Domokos György újságíró, P. Szőke János, a Mindszenty Alapítvány kuratóriumának tagja, boldoggá avatásának ügyvivője, Makovecz Imre építész, Dr. Nemes Tibor közgazdász, Nemesné J. Mónika közgazdász, Vári Fábián László költő, Kárpátalja, Zoltán Erika tanár, Cs. Kovács Gabriella, építészmérnök, Orbán Éva, ’56-ot kutató újságíró, Erzsébet és János Lakatos, Wooster, Ohio, USA , Illenczfalvy Szász Marianne költő, Dr. Farkas Judit jogász, a Búvópatak főmunkatársa, Dr. Bognár Béla emeritus professzor, Dayton, OH, USA; (Deák Kör), Dr. Bokor Imre ny. mérnök ezredes, Dr. Fodor Andras genetikus, Wooster, OH, USA (Deak Kor); Fodor Andrásné Máthé Andrea, Research Associate, Wooster, OH. (Deak Kör), Dr. Fodor Judit, ny. minisztériumi tanácsos, Budapest; Dr. Lengyel Alfonz régész, egyetemi tanár, Florida, USA (Deak Kör), Dr. Lupkovics Gábor fizikus, Dr. Kerkovits Gábor, szívgyógyász, Budapest, (Deák Kör); Kenessey Csaba, Svájc; Saárossy Kinga színművész; Tornádó Polgári Kör (Tornádó Hír Koppándi Barna szerkesztő), Horváth Károlyné, Budapest, Szabó Szilvia főállású anya, Tharan-Trieb Marianne fordító; Rónaszékiné Keresztes Mónika pedagógus, az erzsébetvárosi Fidesz alelnöke és családja (Bernadett, Regina, Álmos – első szavazók! – Mónika, Balázs, József, János Zsigmond, édesapjuk, Rónaszéki Balázs villamosmérnök) Juhász Róza és Oberfrank Pál, színészek.

Baracskai Gézáné, Budapest, Hős Gábor, a Magyar Polgári Média Egyesület elnöke, dr. Kőrösmezey Ákos fizikus, Pados Enikő, Pajor-Gyulai Károly mérnök, okl. közgazdász, ny. kormányfôtanácsos, Pajor-Gyulai Károlyné, ny. tanítónő, Péterváry Gábor vezető szerkesztő (Magyar Rádió), Rázmány Csaba unitárius püspök, Hardy F. Gábor, a Szövetség a Nemzetért Alapítvány kurátora, Szilágyi Ákos, New York Polgári Kör, Kellermayer Miklós egyetemi tanár, Kiss Dénes költő, Pósa Zoltán író, Bubik Veronika, formatervezõ, grafikus.

Gopcsa Katalin művészettörténész, Balogh Elemér író, Dr.Perneki-Simonsits István nyugdijas sebészfőorvos, Balassa Botond nyugdíjas, Füri Gábor, Teleki Júlia tartományi képviselő, Délvidék, Füriné Babits Ágnes, Budapest, Tóth Nándorné, nyugdíjas tanár, Juhász Etelka, nyugdíjas tanár, Gyarmati Györgyné, ny. lelkészözvegy, dr. Gurgai Horváth Józsefné, Budapest, Rózsás János író, Zala megye, Nagykanizsa díszpolgára, Phd.Tamássyné Bíró Magda angol-német fordító, nyelvtanár, Tóth Ildikó, Marksteinné Molnár Jutka, szociális munkás, Budapest, Markstein Gusztáv informatikus, Budapest, Medveczky Imréné nyugdíjas, Meveczky Imre nyugdíjas, Budapset, ifj. Bagi László református lelkész, Budapest,

Lázár Ödön közgazdász, Franciaország (Deák Kör), Lakatos János és Lakatos Erzsébet, Wooster, OH (Deák Koör), Bartucz Lajos a Deák Kör tiszteletbeli tagja, Szivarványtó, USA; Magyaródy Szabolcs könyvkiadó, Kanada (Deák Kör); Boromisszáné Dr. Varga Éva ny. analitikai kémikus, Budapest.

2006. május 2-án

Megszakítás