Válasz a Szlovák Nemzeti Párt levelére

Duray Miklós 2006. szeptember 5-én válaszolt a Szlovák Nemzeti Párt által felhatalmazott ügyvéd azon levelére, amelyben arra szólították fel, hogy vonja vissza azon szavait, hogy a Szlovák Nemzeti Párt fasiszta párt, és ezzel párhuzamosan, mivel rontotta a párt hírnevét – nem anyagi jellegű – kártérítés gyanánt fizess a Szlovák Nemzeti Pártnak 10 millió szlovák koronát.

Duray Miklós válaszlevele levele: (a címzettnek elküldött szlovák nyelvű változat Word-formátumban letölthető: KLIKK )

Tisztelt

JUDr. Karol Gordík
010 01 Žilina

 

Tisztelt doktor Gordík Úr!

006. augusztus 23-i keltezésű levelével, a Szlovák Nemzeti Párt (SZNP) elnökének meghatalmazása alapján Ön azzal fordult hozzám, hogy képviselje személyemmel szemben a pártot az InfoRádióban 2006. július 28-án adott interjúmmal kapcsolatos ügyben.

Elfogadom az Ön által előterjesztett megbékélési javaslat lényegét, mert semmi nem lehet fontosabb számunkra, mint az állampolgárok békés együttélése. Eközben tudomásul veszem, hogy megbízója, mely nevében megszólított és én, nem vagyunk politikai szövetségesek, sőt több témában véleményünk eltérő vagy szögesen ellentétes. Ennek ellenére bízom benne, hogy sem az Ön ügyfelének valamint ügyfele választóinak körében nem az ország nyugalmának a megbontási szándéka van túlsúlyban.

Sajnos az idei évben a kisebbségellenesség és magyarellenes hangulat fokozódásának  vagyunk tanúi Szlovákiában, amelyet az SZNP elnökének néhány nem szerencsés kijelentése is előidézhetett.

Mindnyájan felelősek vagyunk az ország sorsáért, ezért nem lehet számunkra közömbös,  hogyan alakulnak vagy torzulnak az emberi kapcsolatok, főleg ha különböző etnikumok közösségei közötti kapcsolatokról van szó.

Feltételezem, hogy az Ön megbízója is ugyanezt a nézetet vallja: a társadalmi és polgári békesség és az etnikumok békés együttélése Szlovákiában az ország javát szolgálja. Ezért javaslom, hogy e jelen ügy lezárása érdekében a megbízója a Szlovák Nemzeti Párt vonja vissza, a tömegtájékoztatási eszközök által is terjesztett számtalan magyar- és MKP ellenes kijelentését, amelyek alkalmasak voltak a magyarok és szlovákok közötti gyűlöletet gerjesztésére.

Ezeket a kijelentéseket még dr. Michl Ebner, az Európai Palament képviselője is figyelemmel követte, melyek jegyzékét 2006. júliusában az összes EP képviselőnek hozzáférhetővé tett. Ebben is rámutatott  Ján Slotának, az SZNP elnökének 1998 márciusában tett ismert, kevéssé dicső kijelentésére, miszerint nem szabad megszüntetni a sorkatonai szolgálatot Szlovákiában, mert szükségesek a tank, tüzérség és légvédelem, ráadásul vissza kellene hívni a Koszovóban békefentartó  szlovák katonai alakulatot, hogy védelmezzék Szlovákiát a magyar koalíció tetteivel szemben. Ugyancsak felfigyelt a  2005. április 15-én tett kijelentésére, melyben Slota a magyarokat a szlovák nemzet testén burjánzó rákos daganatnak nevezte, amelyet haladéktalanul el kell távolítani

Ezért felszólítom a Szlovák Nemzeti Pártot, hogy elnöke, Ján Slota vonja vissza kijelentéseit és kérjen bocsánatot a polgártársaitól a trágár (társadalmilag elfogadhatatlan) kijelentéseiért.

Többek között az alábbi idézett kijelentésekről van szó:

Autor: sns – Hétfő, 2004.07.26 – 17:37:53 , az SZNP sajtótájékoztatója

2004. július 25 – Slota nemzeti pártja nagyra értékeli a törökök Nyitráról való kivonulásának 340. évfordulóján tartott ünnepi megemlékezést. A nemzetiek bíznak benne, hogy a szlovákok egyszer megünnepelhetik a magyarok politikai kivonulását is a Nyitrai Kerületi Önkormányzatból. A magyar irredenták képviselőinek basáskodása legalább olyannyira, ha nem károsabb  a szlovák nemzetnek, mint a törökök basáskodása.…

Ha mi nem állítjuk félre a magyarokat a döntéshozói hatalomból, nem csupán a szlovák kormányban, az SZK Nemzeti Tanácsában, hanem a regionális parlamentekben és a helyi önkormányzatokban is, ahol fojtogatják a szlovák fejlődést, akkor végleg elvágják a szlovákokat Dél-Szlovákiában a politikai hatalomtól.

…Szlovákia nemzeti szégyene, hogy a közép-európai és a szlovák kereszténység , a szlovák kultúra, a történelmi politikai függetlenség és szuverenitás bölcsőjében a Nagy-Morva birodalom idejéből származó területen  a kerületi önkormányzati szervekben csak magyarok uralkodnak és a szlovákoknak csupán a fogcsikorgatás marad.

Felszólítom az összes ún. szlovákul beszélő pártot, hogy úgy egyesítsük erőinket, hogy néhány év múlva ne csak Nyitrán, hanem más városokban is ne csupán a törökök kivonulását ünnepelhessük, hanem az MKP politikai uralkodásának  végét is.

2006. január 5 (TASR) – A Szlovák Nemzeti Párt (SZNP) a szeptemberi parlamenti választások után

kormányzó párt akar lenni. Elutasítja viszont a Magyar Koalíció Pártjával kötendő koalíciót. A nemzetiek elnökének meggyőződése, hogy a pártjával  való együttműködés iránt érdeklődik a  Smer-SD az SDKÚ illetve a KDH is. „Minden a százalékokon múlik. Meggyőződésem, hogy az SZNP  annyi százaléka lesz, hogy senki nem kerülheti meg, amennyiben nem akarnak ezek a pártok a következő választási időszakban az MKP-val kollaborálni. Ez lenne csak  Szlovákiának és a szlovák nemzetnek vetett gáncs, ha ezek a pártok azokkal a bitangokkal akarnának együttműködni.” – jelentette ki az SZNP elnöke.

2006. 04. 21- Hospodárske noviny – Pártok elnökei a HN-nek

Az SZNP az elmúlt választási időszakban parlamenten kívüli párt volt, mivel magyarázza a támogatottság növekedését?− A mostani kormány legerősebb pártja az MKP. Ez a párt az elmúlt nyolc év alatt többet ért el, mint amit a programjában célként meghatározott. Olyan politikai, közgazsági, gazdasági és kulturális erőt szerzett, hogy még az az ember, aki nem érdeklődik a politika iránt, azt kell mondja: elég! Hiszen ez már Szlovákia megszállása a magyarok által. Ezt megállítani csak az SZNP tudja.

…Ami az MKP-t illeti, igyekezni fogunk megszüntetni ezt a politikai pártot. Bizonyítékaink vannak arra, hogy ez a párt durván sérti Szlovákia érdekeit, alapvető törvényeit és alkotmányát.

2006.05.20 JOJ TV

„A magyaroknak annyi, kapnak a picsájukra! Éljen a Magyar Köztársaság. És mit fogsz te elvenni tőlem a  szlovák földön? Mi szlovákok itt vagyunk, Krisztus születésétől, nem lesz tessék (tešík).“

2006. 06. 08 – SZNP sajtótájékoztató

„…. Az SDKÚ nyolc éven keresztül kollaborált a szuper nacionalista, extrémista és nagymagyar soviniszta MKP-val, amelynek programjának egyetlen célja a szlovák államiság likvidálása.“

 

Végezetül javaslom, hogy ezen felül egyezzünk meg az Ön ügyfelének törvényes képviselőjével egy közös nyilatkozatban, amelyben elítéljük az összes magyarellenes és kisebbségellenes szélsőséget Szlovákiában, és amelyben közösen elhatárolódnánk azoktól az egyénektől és csoportoktól, amelyek kijelentéseikkel – szóban, írásban, képileg és fizikailag – nyilvánítják ki összeférhetetlenségüket és gyűlöletüket a tőlük etnikailag eltérő személyekkel és csoportokkal szemben.

Sajnálom, hogy nem nyílt lehetőségem mindezeket személyesen kifejteni ügyfele törvényes képviselőjének, mivel az Önt meghatalmazó Ján Slota mérnök mint a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának képviselője a SZKNT emberjogi, nemzetiségi és nőügyi bizottságának tagja, mely bizottság soros és előre bejelentett ülésére 2006. szeptember 4-én Pozsonyban került sor, amelyen − sajnos − nem vett részt.

Ezért kényszerülök  mindezt az utolsó pillanatban az Ön tudomására hozni,

2006. szepbermber 5-én

Dr. Duray Miklós

Megszakítás