Több mint 300 reakció érkezett a Sme napilapban megjelent ‘Bugár – Duray párharcról’ szóló cikkhez

Sajtófigyelő – A legnagyobb példányszámú szlovákiai napilap, a liberális Sme február 28-án egy teljes oldalon foglalkozott a Magyar Koalíció Pártja (MKP) két legmagasabb tisztségét betöltő személyével, Bugár Béla pártelnökkel és Duray Miklós ügyvezető alelnökkel. A cikk aktualitását az adja, hogy e hónap végén tisztújító közgyűlést tart a Magyar Koalíció Pártja. Az említett napilapban megjelent cikk címe szerint: „Bugár a közgyűlésen félre akarja állítani Durayt”. A Marek Vagovič publicista által készített riport a két vezető politikus véleményét két síkon „ütközteti”: 1. Megszűnik az MKP-ban az ügyvezető alelnöki tisztség?, 2. Autonómia-törekvések az MKP-ban.

ad 1) Bugár Béla szerint Duraynak, mint ügyvezető alelnöknek az elmúlt években lehetősége volt a pártépítésre, jogköreit azonban nem használta ki. „Duraynak mint ügyvezető alelnöknek, feladatai közé tartoztak az MKP helyi szervezetei és a párt struktúrája. Viszont ha probléma adódott, nekem kellett azt megoldanom” – idézte a Sme Bugár Bélát, hozzátéve, hogy a pártelnök ennek okán feleslegesnek tartja az ügyvezető alelnöki tisztséget. Duray. Bugár Béla ismét megpályázza a pártelnöki tisztséget. A Sme cikkírója szerint Bugár szeretné, ha a párt új vezetésében gyengülne Duray szerepe.

ad 2) A cikk rámutat, Duray meggyőződése, hogy az MKP közgyűlésének meg kéne nyitnia a területi autonómia kérdését. Bugár szerint ez azonban Duray részéről egy csak egy kampánytrükk. „Duray úr az elmúlt nyolc évben tagja volt annak a csapatnak, amely a pártban bármit javasolhatott. Egyszer sem tette ezt. Tőlünk eltérően, akik igyekeztünk, hogy a kisebbségeknek minél több jogkörük legyen a kultúra és az iskolaügy területén. Most más dolgokat kell megoldanunk, mint Duray úr kitalációit” – idézte a Sme Bugár Bélát.

A napilap Duray Miklóst is megszólaltatta. A vele készített interjú ugyanazon az oldalon volt olvasható, mint a fent említett cikk. Az interjúban – többek között – elhangzik.

Miért akarja magát Bugár félreállítani?
– Nem tudom, hogy félre akar-e állítani, viszont ismerem a nézetét, miszerint az általam betöltött tisztség szükségtelen”

Mit gondol erről?
– Szükséges, de nagyobb hatáskörökkel. Erre javaslatot is tettem.

Mit tesz akkor, ha a közgyűlés Bugár szerint dönt, és megszünteti az ügyvezető alelnöki tisztséget?
– Ebben az esetben megpályázom a párt országos tanácsa elnöki tisztségét. De szívesebben maradnék a jelenlegi tisztségemben.

Hogyan jön ki Bugárral?
– Ha alkalom van rá, beszélgetünk. Én mindenki felé nyitott vagyok.

Szükséges lenne, hogy Bugárnak ellenjelöltje is legyen a közgyűlésen?
– Igen. Igen, hiszen a konkurenciával nem csak a személyek állnának versenyben egymással, hanem a pártbeli elképzelések, koncepciók is. Ez hasznára lenne a pártnak.

Csáky jó elnök lenne?
– Úgy gondolom, igen. Művelt, értelmes ember, és miniszterelnök-helyettesnek is jó volt.

Ön amellett van, hogy  a szlovákiai magyaroknak területi autonómiájuk legyen?
– Az autonómia az önrendelkezés demokratikus formája. A területi is. Egy politikus viszont csak azt támogathatja, amire felhatalmazást, megbízást kap a választópolgároktól. Eddig azonban nem került eléjük erre vonatkozó javaslat. Én amellett vagyok, hogy a közgyűlés tárgyaljon erről is, és kerüljön be a programunkba.

(A Sme-ben közölt anyag elérhetősége az interneten: KLIKK)

A Sme cikkéhez az interneten több mint 300 olvasói vélemény fűződik.

A Sme internetes fórumának résztvevői elsősorban a 20. században történtekről mondtak véleményeket, többen kifejtették a magyarokat ért sérelmeket (cseh)szlovák részről, és fordítva is. Sokan vitatkoztak az autonómia lényegéről, néhányan azonban belementek a Duray és Bugár személyisége közötti különbségek firtatásába is. A vita, mint ahogy az a névtelen (illetve fedőnevekkel ellátott) internetes fórumokon lenni szokott, természetes különböző nézeteket sorakoztat fel, pro és kontra egyaránt. Viszont figyelemre méltó az, hogy a hozzászólások döntő többsége konstruktív volt, azaz íróik nem egymás sértegetésével voltak elfoglalva, és látszódott, hogy még a szlovák közvéleményt is élénken foglalkoztatja és megosztja a mai szlovákiai magyarság helyzete.

Néhány bejegyzés a sok-sok hozzászólás közül.

Miről beszél már megint: Milyen autonómia?! Ez a fickó állandóan Fata Morganát kerget. Dél-Szlovákia vegyesen lakott terület.
*
Dél nem volt mindig vegyesen lakott terület, csak az erőszakos reszlovakizáció után vált azzá, mely során bezárták a magyar iskolákat is, a magyar gyermekeknek szlovák iskolába kellett járniuk. A kommunista párt programszerűen próbálta megszaggatni az összefüggő magyarok által lakott területet Csehszlovákiában, ehhez szolgáltak a szlovákok betelepítései is. Az 50-es 60-as években volt esély az autonómiára, de ha valaki – mint most Duray – tiltakozott a kommunista praktikák ellen, börtönbe került, hogy  a szocializmus felforgatására törekszik. Duray tudja, mit beszél, Bugár opportunista.
*
Duray legnagyobb bűne a kommunisták szemében az volt, hogy tenni próbált nemzete asszimilációja ellen. De Duray sohasem volt szlovák.
*
A mai magyarokat nem lehet azonosítani az évszázadok ezelőttiekkel. A németeket sem fasisztázzuk le.
*
Igen, de a németek bocsánatot kértek bűneikért. A magyarok sose.
*
Ismét 47 ezer magyart aaszimiláltak1991 és 2000 között, noha lényegében egy tömbbeb élnek, és a magyar határ mentén.
*
Az EU-ba vagyunk. 10 éven belül megszűnnek a határok. Durayt a szlovákiai magyarok sem támogatják…
*
Igen? Ennek ellenére 17 éve parlamenti képviselő…
*
Örüljetek, hogy van Duray. Bugárt és Durayt egyébként egy cél hajtja, csak Duray őszinte. Duray egyébként értékes az MKP számára is, csak meg kell nézni a preferenciaszavazatait. Pont ezért van még ma is párt vezetőségében. Bugár ugyanis pragmatikus.
*
Ne értékeljük alá az olyan embereket, mint Duray. Mert, ha már baj lesz, késő lesz az ő érdemeit elismernünk.
*
Most minden bizonnyal nem születik az MKP-ban egy új erős Duray-szárny. Az MKP-ban is ugyanis a pénz a legfontosabb, és annak most bővében vannak.
*
Bugár igyekszik másnak látszódni, mint Duray. De  én nem hiszek neki. Csodálkozom a magyarokon, hogy mint a birkák, mind az MKP-t választják.
*
Bugárék fariezusként építették a párt imidzsét. Bugár váltig állította, hogy az MKP nem nacionalista párt, és nem lesznek nacionalista követeléseik.
*
Csak a bolondok változtatnak a győztes csapaton. Bugárékkal a amgyarok megvetették a lábukat, pozíciókat és területeket tekintve egyaránt.
*
Ez abszurdum! Csak két olyan járás van Szlovákiában, ahol többségben élnek a magyarok.
*
Bugár még 1998-ban kijelentette, hogy amíg kormányoznak, nem nyitják meg az autonómia kérdését. Ma már ellenzékben vannak, és ugyanazt akarja mint Duray. Egyformák. Bugárnak az a baja Durayval, hogy az agresszívan követel, míg ő inkább a „csendes víz partot mos” elvhez tartja magát.
*
Céljaik hasonlóak, csak az ahhoz vezető utat látják másként. Csak az alkalmas pillanatra várnak. Duray szerint Koszovóval ez már el is érkezett, Bugár szerint még nem…
*
Arról polemizálhatunk, hogy Duray nacionalista. Egy azonban tény, véleményét hosszú idők óta kimondja, és azon nem is változtat. Bugár MKP-elnökként állandóan bagatelizálta Duray kijelentéseit, azt hangoztatva, hogy az MKP polgárai alapokon nyugvó párt. És Bugár ebből profitált, polgári maszk mögé bújva nacionalista politikát folytatott, de nem tudta a nemzeti érzelmű szlovákiai magyarok igényeit kielégíteni.

(összeállította: -on-)

Megszakítás