A csehországi Együttélés levele

1990 márciusában (akkor még Csehszlovákiában) alakult az Együttélés politikai mozgalom. A Duray Miklós vezette mozgalom egészen az 1998-as szlovákiai magyar pártegyesítésig tevékenykedett. 1993-ban, miután az ország kettévált, a mozgalom is szlovákiai, illetve csehországi részre vált. Ez utóbbi a mai napig működik, és az MKP kongresszusa után levélben köszöntötték Duray Miklóst.

Prága, 2007. április  1.

Igen tisztelt  Alelnök Úr !

A Csehországi Coexistentia – Együttélés Politikai Mozgalom országos vezetősége és tagsága nevében, valamint személyesen is  nagy szeretettel  köszöntöm igen tisztelt Alelnök Urat a Magyar Koalíció Pártja stratégiai alelnökévé történt megválasztása alkalmából. E jó hír tegnap, Virágvasárnapján jutott el hozzánk, úgyhogy  ez a nap duplán ünnepnek számít nálunk.

Örvendetes számunkra, hogy a kongresszusi küldöttek többsége a párttagság és a felvidéki magyarság zömének véleménye, akarata figyelembevételével választotta meg legfelsőbb politikai vezetőit. Mi büszkék vagyunk arra, hogy közéjük tartozik Mozgalmunk alapítója és első elnöke is.

Meggyőződésünk, hogy az Alelnök Úr személyéhez, mint a magyarság általánosan elismert  stratégájához fűzött bizalom a Magyar Koalíció Pártjának hitelét is tovább erősíti, ami a jó munka és a sikerek egyik alapfeltétele.

Igen tisztelt Alelnök Úr, felelősségteljes munkájához szívből kívánunk jó erőt, egészséget, kedvező belföldi és nemzetközi feltételeket, a Magyar Koalíció Pártjának programja megvalósításához sok sikert a felvidéki és az egyetemes magyarság  javára!

Közös erőfeszítéseink további folytatásában bízva,
őszinte  tisztelettel és szívélyes üdvözlettel:

PhDr. Kocsis László Attila

Megszakítás