A bukott képviselő feljelentette Duray Miklóst

Duray Miklós nemrégiben nyilatkozott a HírExtra internetes portálnak, és abban azt mondta, Szlovákiában nyílt magyarellenesség van jelen a mindennapokban. Peter Gabura független (miután kirúgták anyapártjából) és Ján Slabý (SNS) parlamenti kollégája feljelentést tettek az országos ügyésznél Duray Miklósra a Hírextra-netlapon nyilatkozott interjúja miatt.

A büntető feljelentés tárgyát Duray megnyilvánulása képezi, miután az említett portálnak azt találta mondani, hogy Szlovákiában utcai fasizmus dúl, mely kijelentés a feljelentők szerint felér az úszítással, a szlovák nemzet gyalázásával, az etnikai- faji gyűlöletkeltéssel és összeférhetetlenséggel..

Gabura azt hiszi, hogy Duray visszaél kisebbségi státuszával, amelyet arra használ fel, hogy nacionalista  ellenszenvet szítson és megsértse a szlovák nemzetet. A büntető feljelentést helyes lépésnek tartja, amely hozzájárulhat a szlovák-magyar kapcsolatok javításához.

Gabura azzal is vádolja Durayt, hogy felsorakozott azon Orbán Viktor mögé, aki a nemzeti nacionalizmus téziseit képviseli olyan kijelentéseivel, hogy a mindenkori magyar kormány nemcsak Magyarország, hanem a Kárpát-medence összmagyarságának kormánya is. Ehhez példaként a Szlovákiában történt Malina Hedvig-ügyet és a Beneš-dekrétumok körüli hercehurcát hozta fel példaként. „Ezek összmagyarsági kérdések”, idézte Duray szavait Gabura, amelyeket kiemelten fájlal.

Ján Slabýnak pedig az okoz gondot, hogy az MKP kétségbe vonja a trianoni és verszaillei békenyilatkozat dokumentumait, amelyek a második világháború után véglegesen állandósították a határvitákat.

(Felvidek Ma, Pravda)

A Duray ellen benyújtott büntetőfeljelentés szlovák szövege, amely a fentieket tartalmazza, alább szlovákul:

Trestné oznámenie podané na Miklósa Duraya:
JUDr. Dobroslav   T R N K A
generálny prokurátor
Generálna prokuratúra SR
Štúrova ul. 2
812 85 Bratislava

VEC
Oznámenie o podozrení zo spáchania trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia podľa § 423, ods 1, a ods.2, písm. c/ a trestného činu podnecovania k národnostnej, etnickej a rasovej neznášanlivosti, podľa §424 Trestného zákona č. 650/2005 Z. z.  a násl., poslancom Národnej rady Slovenskej republiky p. Miklósom Durayom.

Odôvodnenie:
Podľa maďarského  internetového portálu hírextra.hu Miklós Duray vyhlásil, že na Slovensku existuje každodenný „pouličný fašizmus“ prejavujúci sa útokmi proti osobám hovoriacim po maďarsky. Toto tvrdenie sa nezakladá na pravde. Týmto výrokom by sa mohol podľa nášho úsudku dopustiť trestného činu Hanobenia národa, rasy a presvedčenia, a to ako verejný činiteľ.
Ďalej uviedol: „Považujem za veľmi dôležité, aby sa každá maďarská vláda v prípadoch, ako sú dekréty alebo Malinová, správala nielen ako vláda jednej krajiny, ale ako vláda jedného národa. Sú to totiž celomaďarské záležitosti“. Miklós Duray sa týmto vyhlásením otvorene prihlásil k téze maďarského nacionalizmu.  Existuje oprávnená obava, že týmito neuváženými tvrdeniami mohlo dôjsť k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu podnecovania k národnostnej, etnickej a rasovej neznášanlivosti podľa §424 Trestného zákona.

V súlade zo Zákonom o prokuratúre Vás žiadame o preskúmanie nášho oznámenia, vykonanie opatrení a Vašu odpoveď. S úctou

Peter Gabura                                                            Ján Slabý
poslanec NR SR                                                     poslanec NR SR

Megszakítás