Királyhelmec: Felavatták II. Rákóczi Ferenc mellszobrát

Duray Miklós mondott ünnepi beszédet a szoboravatón…
KIRÁLYHELMEC. Bodrogköz központja újabb szellemi és művészi  alkotással bővült, miután november 10-én felavatták II. Rákóczi Ferenc szemet gyönyörködtető mellszobrát. Az alkotást az az Ifj.Szabó István szobrászművész készítette, aki korábbi művei kapcsán már letette kézjegyét Királyhelmecen. A konferencia és a szoboravató ünnepség kivitelezése az SZK Kulturális Minisztériuma támogatásával valósult meg.

Az ünnepélyes szoboravatást szombaton az ez alkalomra szervezett II. Rákóczi Ferenc Zemplénben – a fejedelem szabadságharcának vonatkozásai címmel összeállított előadások előzték meg. A neves előadók névjegye azt sejtette, hogy az érdeklődő közönség tovább mélyítheti ismereteit a korabeli neves előd eddig ismeretlen epizódjaival.
A nyitóelőadást Prof.Dr.R. Várkonyi Ágnes Széchenyi-díjas történész, az ELTE tanára tartotta, aki a II. Rákóczi Ferenc fejedelem és Közép-Európa címmel nyújtott keresztmetszetet az említett témakörben.

Őt Dr. Czigány István alezredes, a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese követte, aki előadásának a II. Rákóczi Ferenc államának hadserege címet adta.

A sárospataki Rákóczi Múzeum főmuzeológusa Dr. Tamás Edit a II.Rákóczi Ferenc és Sárospatak című előadásával a helyi emlékekre összpontosított.

Balassa Zoltán kassai újságíró-történész A Rákócziak és Kassa epizódjait villantotta fel.

Dr. Veres László, a miskolci Hrman Ottó Múzeum igazgatója Rákóczi üveghutái Északkelet-Magyarországon címmel tartott előadást, felelevenítve a korbaeli üveghuták kézműves munkatevékenységét.

Az előadások záróakkordját Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség titkára adta, aki felvázolta a szövetség indulásának és kifejletének útvonalát, valamint a szövetségre váró jövőbeni feladatokat.

A délelőtti konferenciát a délutáni szoboravatás követte a helyi lokálpatrióták jelenlétében, akik eljöttek, hogy főt hajtsanak a fejedelem háromszáz évvel ezelőtti tettei előtt, melyek szerves részét képezik történelmünknek és szellemi táplálékként kell hogy szolgáljanak nemzetünk megmaradásáért folytatott küzdelmünkben.

Az emlékmű leleplezését Ringer István szerencsi tárogatóművész stílszerű játéka tette színesebbé, amit a helyi Bányácski Edina gimnazista Ady Endre: A Rákóczi vén harangja vers szavalata egészített ki.

Ünnepi avatóbeszédet Duray Miklós, az MKP alelnöke mondott, aki kiemelte II. Rákóczi Ferenc mának szóló üzenetét. A nagynevű elődöt példaképként állította az összmagyarság elé, aki iránymutatóként szolgál ma is, amikor a nemzet érdekeit önzetlenül kell felvállania minden becsületes és őszinte magyarnak.

A királyhelmeci Rákóczi Baráti Köre-Királyhelmec és környéke, valamint a Lorántffy Zsuzsanna Polgári Társulás civilszervezetek szervezésében rendezett emlékünnepély fő mozgatórugója Pásztor István, a Magyar Koalíció Pártja parlamenti képviselője volt, akinek társrendezőként a helyi MKP, illetve a Szövetség a Közös Célokért iroda segédkeztek.

(déva, Felvidék.Ma)

Megszakítás