Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak VII. Országos Találkozója

A komáromi református templomban megtartották a Felvidéki Kitelepítettek és Deportáltak VII. Országos Találkozóját, melyen Lezsák Sándor magyar országgyűlési képviselő bejelentette, hogy Esterházy Vándoregyetemet hoznak létre.

Az ünnepség a Szózat hangjaival kezdődött, majd a főszervező Kecskés László Társaság nevében Tóth Bertalanné köszöntötte a jelenlévőket.

Écsi Gyöngyi éneke volt a templomi összejövetel első kulturális programja.

Jókai Anna írónő a nagy számú (mintegy ötszáz) gyülekezet láttán megjegyezte, hogy az egyik szeme sír, a másik pedig nevet. Szomorú, ha a hatvan évevl ezelőtt történtekre tekint vissza, de ugyanakkor örül is, mert az, hogy ilyen sokan összejöttek, okot ad az optimizmusra, miszerint az egykori megpróbáltatások nem merülnek feledésbe. „Tudjuk, Isten malmai lassan, de biztosan őrölnek. De nem lehetne kicsit gyorsabban?” – tetet fel a kérdést.

A szónoklatokat rendszeresen egyházi dalok éneklése szakították meg.

Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés képviselője bejelentette, hogy a felvidéki mártír emlékére Esterházy Vándoregyetemet alapítanak, mely keretében évente néhány napon át Esterházy János hagyatékának szellemében találkoznának egymással a fiatalok. Lezsák reményei szerint talán ez is egy lépés az út felé, hogy a beneši dekrétumok a történelem szemétdombjára kerüljenek.

Erdélyi Géza felvidéki református püspök szerint még csak erkölcsi joguk sem volt a magyarok meghurcoltatására azoknak, akik azt 60 évvel ezelőtt tették. De a püspök a mára is figyelmeztetett: „Már rég túl kéne lennünk a bocsánatkérésen és a megbocsátáson is. Legújabb tapasztalatunk szerint azonban az, hogy demokratikus eszközökkel is lehet fojtogatni. És ezt most is tapasztaljuk például diszkrimináció, nyelvcsorbítás formájában – akár törvényekkel alátámasztva is.

Vető Iván, magyarországi evangélikus püspök-helyettes beszédében a hit erejére hívta fel a figyelmet. „Nem erővel, hanem hittel kell győzedelmeskednünk” – mondta.

Dráfi Mátyás színművész irodalmi összeállításában Batta György gondolatait tolmácsolta. Örömét fejezte ki, hogy Esterházy megjelent a kultúrában, a költészetben, a regényekben, és lehet, hogy egyszer majd filmen is megjelenik.

Duray Miklós, a Magyar Koalíció pártja stratégiai alelnöke a „Sem gyűlölettel, sem erőszakkal” című emlékkötet bemutatójához fűzött néhány gondolatot. Duray Miklós, a Magyar Koalíció pártja stratégiai alelnöke a „Sem gyűlölettelm sem erőszakkal” című emlékkötet bemutatójához fűzött néhány gondolatot. „Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy felkértek egy Esterházy Jánosról szóló kötet előszavának megírására. A könyvek arra is figyelmeztetnek bennünket, hogy mi az, aminek nem szabad még egyszer megtörténnie, és mi az, amit követni kell. Az Esterházy-kötet pont ezt a nyomvonalat követi. Kérem, fogadják szeretettel” – mondta Duray.

Majd az emlékkötet szerzőjének, Molnár Imrének a felszólalása következett.

Ezt követte az ifjúsági pályázat eredményhirdetése. 12-en ragadtak tollat, hogy megírják a 2. világháborút követő magyarellenes cselekményekkel kapcsolatos ismérveiket és gondolataikat. (A nyertes pályázatok olvashatók lesznek a Kecskés László Társaság – www.klt.hu – internetes honlapján).

Farkasd polgármestere néhány korabeli, farkasdi történettel elevenítette fel az kitelepítések borzalmait. Farkasd község gyermekkórusa műsora is emlékezetessé tette a találkozót.

Nagy János szobrászművész bemutatta Esterházy János szobortervét, amely mint a „felvidéki magyarok Krisztusa” ábrázolja a mártír grófot.

Duray Miklós, Vető István (balra) és Koncsol László (jobbra) a megkoszorúzott kopjafánál

Koncsol László és Duray Miklós koszorúz

A rendezvény a kitelepítettek emlékére készült kopjafa megkoszorúzásával és a Himnusz eléneklésével fejeződött be.

A megkoszorúzott kopjafa

(Kép és szöveg: Felvidék Ma, ON)

Megszakítás