Könyvajánló: Szervátiusz Tibor

A Szervátiusz Tibor Kossuth-díjas szobrászművész 80. születésnapjára megjelenő monográfiának az előszavát Duray Miklós írta. Hangsúlyozta:„a legszörnyűbb börtön az idegenek bitorolta szülőföld.” A kötetben szereplő 128 színes és fekete-fehér kép, s a monográfia katalógusai teljes képet adnak Szervátiusz Tibor szobrászatáról. De nemcsak szellemi élményt nyújt a könyvet kézbe vevő olvasónak e mű, hanem esztétikait is.

A kötet szerző között találjuk  Lisztóczky László művelődéstörténészt, aki szerint „Szervátiusz Tibor művészete azt az igazságot illusztrálja, hogy a nemzeti hagyományok legősibb és legmélyebb rétegeibe való alámerülés nem provincializmushoz vezet, ellenkezőleg: szükségszerű feltétele és lépcsőfoka az egyetemességnek… A nép tiszta álmához lehajló egyetemesség szólal meg Bartók zenéjében, népi és egyetemes korrelatív egységéről beszélnek ékesszólóan Szervátiusz Tibor alkotásai.” Megszólal még a kötetben Losonci Miklós művészettörténész: , Sándor András, s a neves őstörténész, régész: Bakay Kornél is.  Szervátiusz Tibor élete és munkássága szárnyalóan nagy ívű, magyar-féltő versre ihlette a jeles költőt: Döbrentei Kornélt is.

Egy kis magyar kódexet vehet kezébe az olvasó a Mikes Kiadó és a Szervátiusz Alapítvány jóvoltából

Megszakítás