Orbán Viktor köszöntő-levele Duray Miklóshoz

Orbán Viktor, a Magyar Köztársaság miniszterelnöke levélben gratulált a vasárnap 65. életévét betöltő Duray Miklósnak:

Tisztelt Duray Miklós!

Babits Mihály azt vallotta, hogy az élet kiszámíthatatlan, előretörő, hatalmas lendület, győzelmes a holt anyag ellen. Az életlendület célja pedig az anyag legyőzése és a szabadság megvalósítása. Csakhogy a szabadság nem képzelhető emlékezet nélkül: „az emlékezet nélküli lény nem lehet szabad, élő lény, (…) a szabad választás csakis az emlékezet alapján történhetik.”

 

A valódi szabadság tehát – a közhiedelemmel ellentétben – nem csak a heves, harcos, de tapasztalatok nélküli fiatalságé, hanem legalább annyira a gazdag emlékezetű, bölcs, de feltartóztathatatlan életlendülettel, állhatatossággal bíróké. Olyanoké, akik a politikát és az életet nem a pillanat művészetének tekintik, hanem akikre saját és nemzetük, szülőföldjük egész múltja teremtő időként, a jelennel folyton gazdagodva, újabb és újabb erőt adva hat. Ehhez a még hosszú évtizedekig meg-megújuló lendülethez kívánok jó egészséget, szerető családot, támogató közösséget!

Isten éltesse 65, születésnapján!

Tisztelettel:

Megszakítás